Роздрукувати сторінку

Економіка, як навчальна дисципліна

« Назад

"Економіка" - предмет, який має давню історію та походження. Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, «управління домогосподарством») від οἶκος (ойкос, «дім») + νόμος (номос, «звичай» чи «право»). Запропонував цей термін Ксенофонт (прибл. 430—355 роки до н. е.) на позначення науки про господарство, управління домом і майном.

Навчальна дисципліна «Економіка» спрямована на формування у студентів знань основних економічних законів і категорій, специфіки сучасного світу економіки, історичну еволюцію і перспективи розвитку економічної сфери українського суспільства.

Економіка

Дисципліна «Економіка» покликана забезпечувати отримання знань про економічного життя суспільства, про методи та інструментарії її вивчення, формувати первинні навички поведінки економічного агента в умовах ринкової економіки. У процесі вивчення даної навчальної дисципліни слухачі повинні навчитись аналізувати поточну економічну інформацію, використовувати її для виявлення правопорушень та розробки заходів боротьби з ними.

В процесі освоєння дисципліни реалізуються наступні задачі:

- сформувати у студентів уявлення про науково-теоретичні, методологічні і практичні основи дисципліни;

- навчити вирішення прикладних економічних задач і ситуацій, закріпивши тим самим знання економічних законів і закономірностей;

- ознайомити з основними законодавчими та нормативними актами, а також спеціальною літературою в даній сфері знань.

економіка-підприємства

У результаті освоєння дисципліни «Економіка» студент повинен:

-- Знати:

- основні економічні поняття;

- організацію, закономірності і проблеми функціонування сучасної ринкової економіки;

- основні принципи раціональної поведінки господарюючого суб'єкта;

- організаційно-правові форми підприємництва;

- моделі та інструменти управління сучасною компанією;

- основні показники ефективності підприємницької діяльності;

- особливості функціонування різних ринків в умовах конкуренції;

- специфіку функціонування ринку праці в умовах ринкової економіки;

- функції держави в змішаній економіці, основні напрями та інструменти державної економічної політики;

- основні макроекономічні показники;

- специфіку функціонування фінансового ринку;

- методи монетарного і фіскального регулювання національної економіки;

- моделі стимулювання економічного зростання в умовах ринкової економіки;

- основні тенденції і проблеми розвитку української та світової економіки.

Вміти: самостійно вивчати додаткову літературу з навчальної дисципліни, використовувати матеріали статистичних збірників та Інтернет-ресурси, вирішувати задачі економічного змісту, повно і логічно викладати освоєний навчальний матеріал, застосовувати отримані знання до аналізу економічної реальності, робити обґрунтований вибір в умовах обмеженості ресурсів, розуміти причинно-наслідкові зв'язки в розвитку суспільства; бачити мотиви прийняття тих чи інших рішень державними органами, оцінювати економічну базу різних політичних програм і здійснювати усвідомлений вибір в умовах виборчих кампаній на будь-якому рівні.

Володіти: навичками раціональної споживчої поведінки і підприємницької діяльності.

Дисципліна «Економіка» є суміжною до ряду дисциплін основної освітньої програми: «Тіньова економіка», «Трудове право», «Фінансове право», «Податкове право», «Ситуативний практикум з оподаткування».

ринкові-відносини

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.С. Булатова, А. В. Аносова, І. А. Кім, С. Ф. Сєрьогіна та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам допоможуть швидко та за помірну ціну купити курсову роботу чи реферат.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!