Роздрукувати сторінку

Економіка та бізнес, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Економіка та бізнес» - дисципліна для студентів економічних напрямків навчання.

Мета викладання дисципліни «Економіка та бізнес» розглянути з науково-методичних позицій теоретичні і практичні аспекти економічних відносин в умовах ринкової економіки, вивчити основні напрямки цієї діяльності.

Економіка-та-бізнес

Завдання вивчення дисципліни «Економіка та бізнес» випливають із поставленої мети:

- визначити економічну сутність бізнесу;

- познайомитися з основними організаційно-правовими формами малих підприємств України;

- вивчити нормативно-законодавчу базу діяльності малих підприємств;

- вивчити методику розрахунків економічних показників;

- вивчити особливості податкових відносин в сфері малого бізнесу.

Вивчення дисципліни «Економіка та бізнес» засноване на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Історія і методологія науки у сфері комерції», «Стратегічний маркетинг».

Освоєння дисципліни «Економіка та бізнес» необхідно передує для наступних дисциплін: «Комерційно-посередницька діяльність», «Бізнес-проектування комерційної діяльності».

економічні-відносини

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- законодавчі та інші нормативно-правові акти з проблем бізнесу, грошового обігу і оподаткування підприємств;

- теорію організації і функціонування бізнесу країни в цілому та окремих її сфер;

- принципи організації та зміст фінансової роботи суб'єктів малого бізнесу.

-- Вміти:

- вільно володіти термінологією малого підприємництва;

- орієнтуватися в чинному законодавстві, сучасній економічній політиці держави, приймати адекватні рішення економічної ситуації в країні;

- виробляти пропозиції по вдосконаленню організації бізнесу з метою підвищення ефективності роботи суб'єктів підприємництва.

-- Володіти:

- економічними і адміністративними методами управління підприємствами;

- методами роботи у здійсненні економічних відносин суб'єктів бізнесу з їх діловими партнерами, фінансовими органами і банками;

- правилами здійснення грошових розрахунків і кредитування.

Зміст дисципліни включає в себе вивчення наступних тем:

Тема 1. Введення в дисципліну «Економіка та бізнес».

Тема 2. Класифікація суб'єктів підприємництва, їх місце в економіці країни.

Тема 3. Основні організаційно-правові форми підприємств в Україні.

Тема 4. Характеристика економічної діяльності малого підприємства.

Тема 5. Маркетинг на малому підприємстві.

Тема 6. Інноваційна діяльність на підприємстві.

Тема 7. Формування і управління персоналом на малому підприємстві.

Тема 8. Податкова політика щодо підприємництва.

Тема 9. Організаційно-ресурсне забезпечення розвитку бізнесу в Україні.

сутність-бізнесу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Горфинкель В.Я., Грибов В.Д., Грузинов В.П., Шеремет А.Д., Скляренко В.К. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка та бізнес» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!