Роздрукувати сторінку

Корпоративне управління, як навчальна дисципліна

« Назад

Корпоративне управління — система економічних і адміністративних механізмів, за допомогою яких утверджуються права акціонерної власності і формується комплекс корпоративного контролю.

Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» дає уявлення про порівняно нові для української економіки структури: корпорації, холдинги, фінансово-промислові групи, концерни, їх роль і місце в умовах глобалізації світової економіки.

Корпоративне управління

У ній розглядаються основні поняття, принципи і методи корпоративного управління, дається характеристика корпоративної форми бізнесу.

Вивчення досвіду різних держав у сфері корпоративного управління, поряд з виділенням двох основних систем (аутсайдери та інсайдери), і застосування їх до українських умов дозволяє більш чітко сформулювати роль держави у становленні корпоративного управління в Україні.

Велике місце приділено вивченню механізму корпоративного управління та його особливостей стосовно до основних структур - корпораціям, концернам, холдингам.

Вивчення дисципліни дозволяє усвідомити взаємозв'язок державного регулювання економіки, стратегічного планування та організації управління у великих структурах.

Дана навчальна дисципліна належить до професійного циклу, що включений в його варіативну частину. Це означає формування у період навчання у студента професійних знань і компетенцій в рамках вибраного навчального спрямування, а також умінь самостійної роботи в сфері корпоративного управління. Навчальна дисципліна є частиною дисциплін в області організації управлінської діяльності на різних рівнях (макрорівень, мезорівень, область, місто, підприємство, фірма) в умовах модернізації економіки і переходу на інноваційний шлях розвитку.

У методичному плані дисципліна спирається на знання, отримані при вивченні таких навчальних курсів: правове забезпечення господарської діяльності, менеджмент, державне регулювання економіки. Набір вхідних знань і умінь, що складається в розумінні системи інструментів і прикладних технологій менеджменту, специфіки управління виробничими та інформаційними ресурсами для досягнення конкурентних переваг, що забезпечують відповідну науково-методичну базу для корпоративного управління.

корпоративний контроль

Студент повинен володіти наступним набором компетенцій, які дозволять засвоювати теоретичний матеріал навчальної дисципліни та реалізовувати практичні завдання.

У підсумку оволодіння курсу «Корпоративне управління» студенти знайомляться з:

- видами та методами управління підприємствами в умовах ринкової економіки;

- вітчизняним і зарубіжним досвідом корпоративного управління;

- розробкою стратегії корпорації;

- механізмом управління підприємствами корпоративного типу;

- структурою і організацією корпоративного управління;

- девідентної політикою акціонерного товариства;

- аналізом прибутковості акціонерного капіталу;

- з оцінкою ефективності системи управління корпораціями;

- кодексом корпоративного управління.

Практичні заняття з курсу, орієнтовані на застосування сучасних освітніх технологій, наукові дискусії по найбільш гострим проблемам, пов'язаними з розробкою стратегії розвитку корпорації, девідентною політикою і аналізом прибутковості акціонерного товариства. Досвід формування корпоративних структур в Україні і за кордоном, злиттів і поглинань, створення холдингових та фінансово-промислових груп, оцінки ефективності різних систем управління корпораціями дозволить сформувати у студента уявлення про стан, розвиток та вирішення проблем в області корпоративного управління.

управління-корпораціями

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.Н. Асаул, В.І. Павлов, Л.Н. Тепман та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Корпоративне управління» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!