Роздрукувати сторінку

Економічна діагностика, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна діагностика – це аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів та іншої інформації з метою виявлення можливих перспектив розвитку підприємства і наслідків поточних управлінських рішень.

Предмет дисципліни – кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства як економічної організації у зовнішньому і внутрішньому середовищі.

діагностика

Об'єктом економічної діагностики є підприємство як цілісна високоорганізована система з усіма її функціональними підсистемами.

Мета дисципліни «Економічна діагностика» полягає у вивченні економічного стану, проблем, які мають місце в організації, виявленні факторів і сил, які впливають на певні проблеми, підготовці необхідної інформації для подальшого планування та успішного подолання проблем.

Протягом діагностики відбувається пошук відповідей на питання за такими напрямками:

- проблема;

- причина проблеми;

- істотні взаємозв'язки;

- можливості підприємства;

- можливі напрями розвитку.

Етапи діагностики:

- визначення концептуальної основи діагностичного аналізу;

- прийняття рішення щодо збору даних;

- збір даних, тобто виявлення фактів;

- аналіз даних;

- складання звіту або висновків.

Економічна-діагностика

Завданнями курсу є:

- придбання теоретичних знань про підприємство як основний суб'єкт ринкової економіки;

- виявлення сутності та видів діагностики і оцінки ефективності діяльності підприємства;

- формування практичних навичок по використанню основних прийомів діагностування стану.

Дисципліна «Економічна діагностика» дозволяє сформувати у студентів компетенції в області самостійного прийняття рішень, які зачіпають різні аспекти господарської діяльності підприємства на основі оволодіння всім набором інструментів економічного управління.

Курс «Економічна діагностика» базується на навчальних дисциплінах економічного циклу; дисциплінах математичного циклу; дисциплінах базової (загальнопрофесійної) частини і варіативної частини (дисциплінах профілю), що підкреслює їх нерозривний взаємозв'язок.

Поряд з цим навчальний план також включає перелік дисциплін, які мають безпосереднє відношення до економічної і аналітичної діяльності у сфері економіки організації, а саме: «Економіка організації» (базова загальнопрофесійна частина), «Комерційна діяльність» (базова загальнопрофесійна частина), «Менеджмент» (базова загальнопрофесійна частина), «Маркетинг» (базова загальнопрофесійна частина), «Планування та прогнозування у комерційній діяльності» (варіативна частина, дисципліни профілю професійного циклу) та ін.

Короткий зміст дисципліни:

- Підприємство як основний суб'єкт господарської діяльності.

- Діагностика комунікаційних процесів, що реалізуються підприємством, в системі ринкових відносин.

- Ресурси підприємства та аналіз ефективності їх використання.

- Основні показники розвитку підприємства і їх аналіз.

- Витрати і собівартість продукції і послуг, що реалізуються підприємством, їх аналіз.

- Діагностика впливу зовнішнього середовища на економічні показники комерційної діяльності підприємства.

- Діагностика і практика обліку комерційного ризику підприємства.

- Аналіз прибутку і рентабельності, ефективності діяльності підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти наступними професійними компетенціями:

- здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області економічної політики і прийняття стратегічних рішень на мікро– і макрорівні;

- здатність аналізувати і використовувати різні джерела інформації для проведення економічних розрахунків.

діагностування-стану

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Сафарова І. М., Марченко Т. І. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічна діагностика» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!