Роздрукувати сторінку

Автоматизація обліку, як навчальна дисципліна

« Назад

Автоматизація обліку – навчальний предмет, який вивчається студентами економічних напрямків.

Автоматизація бухгалтерського обліку – це процес, при якому в підсумку перекладу бухгалтерії на комп'ютер збільшується ефективність і покращується якість створення бухгалтерського обліку в організації.

автоматизація-обліку

Цілями освоєння курсу «Автоматизація обліку» є:

- знайомство з основами управління організацією;

- оволодіння форм обліку на підприємстві;

- розуміння основ бухгалтерського обліку та його ролі в обліку на підприємстві;

- освоєння стандартів звітності;

- освоєння положень обробки інформації в облікових структурах;

- вивчення технології автоматизованого збору і введення інформації в облікових системах;

- знайомство зі структурою і стандартів інформаційних систем.

засоби-автоматизації

У підсумку опанування курсу «Автоматизація обліку» студент повинен:

-- Знати:

- основні форми автоматизованого обліку на підприємстві;

- особливу архітектуру корпоративних інформаційних структур;

- положення інформаційних систем;

- методики організації підтримки користувачів.

-- Вміти:

- аналізувати та формувати архітектуру інформаційних систем для конкретних додатків;

- використовувати моделі даних для розробки архітектури інформаційної системи;

- складати вимоги до інформаційних систем для ведення управлінського, бухгалтерського, статистичного, фінансового та інших видів обліку.

-- Представляти:

- автоматизацію виробництва продукції, торгівлі, надання послуг, підрядних (проектних) робіт;

- автоматизацію обліку продажів, постачання і закупівель, запасів і складу, виробництва, грошових коштів;

- Автоматизацію управління фінансами, позаоборотними активами, кадрами та розрахунками з персоналом.

Завдання курсу Автоматизація обліку: оволодіння теоретичних принципів ведення бухгалтерського обліку в системі «1С: Підприємство 8» і одержання практичних здібностей та вмінь діяльності в програмі «1С: Бухгалтерія 8».

Курс Автоматизація обліку призначений бухгалтерам, аудиторам, менеджерам, яким належить працювати в програмі 1С - для швидкого набуття досвіду практичної роботи.

«Автоматизація обліку на підприємстві» є самостійною навчальною дисципліною.

Для максимально успішного опанування даного курсу студенти повинні мати базові знання в області баз даних, проектування інформаційних систем, захисту інформації, іноземних мов.

Цікавим є те, що знання, вміння та навички, отримані в ході вивчення даної дисципліни, можуть застосовуватися різних сферах проектування та впровадження інформаційних систем, починаючи з питань дослідження ринку інформаційних систем, вивчення і формалізації бізнес-процесів, а також впровадження і підтримки працездатності інформаційних систем.

Студент повинен продемонструвати знання розділів дисципліни і здатність представити результати виконання домашніх завдань.

У домашньому завданні оцінюються знання видів обліку на підприємстві, їх місце в управлінні підприємством, призначення обліку на підприємстві, різновиди обліку, ринок програмного забезпечення для автоматизації обліку на підприємстві, основні бізнес-процеси обліку на підприємстві, моделювання цих процесів.

У контрольній роботі оцінюється освоєння конкретної реалізації обліку на підприємстві.

облік

Автоматизація обліку є досить популярним напрямком, яким займалися багато вчених, серед найвідоміших можна назвати Гришина В.Н. Панфілова Є.Є. та багато інших.

Отже, якщо Ви є студентом навчального закладу, де вивчається курс «Автоматизація обліку» і потрібна студентська робота будь-якої складності, тоді Вам до нас. Звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS», ми радо допоможемо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!