Роздрукувати сторінку

Фінансовий ринок, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансовий ринок включає сегменти, в яких формується попит і пропозиція на різні фінансові активи.

Метою викладання дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів цілісного уявлення по фінансовому ринку і його сегментах, про фінансові інструменти (цінні папери і похідні фінансові інструменти) та їх практичне застосування, про види фінансових інститутів і їх ролі і функції на фінансових ринках.

управління-фінансовими-ринками

Основними завданнями дисципліни «Фінансовий ринок» є:

- вивчити основні положення теорії фінансових ринків і інститутів;

- придбати навички використання цінних паперів і похідних фінансових інструментів;

- освоїти методи та отримати навички з проведення основних операцій на фінансових ринках.

Дисципліна «Фінансовий ринок» є базовою дисципліною частині професійного циклу за напрямом «Менеджмент», профіль «Маркетинг».

Дисципліна «Фінансовий ринок» доповнює і вдосконалює практичні навички студентів в області управління фінансовими ринками і інститутами.

Навчання дисципліни «Фінансовий ринок» ґрунтується на знаннях, отриманих студентами в процесі вивчення ряду дисциплін: Інституціональна економіка»; «Регіональна економіка»; «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Основи фінансових обчислень», «Фінанси, гроші та кредит».

Знання та навички, отримані в процесі вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» будуть використані студентами при освоєння ООП з таких дисциплін як «Маркетингові дослідження», «Ціни і ціноутворення», а також при написанні випускної кваліфікаційної роботи, у процесі вирішення кола завдань професійної діяльності в подальшому.

Вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» ґрунтується на вимогах, встановлених державним освітнім стандартом вищої професійної освіти до підготовки економістів за напрямом «Менеджмент», профіль «Маркетинг».

Фінансовий-ринок

В сукупності з іншими дисциплінами професійного циклу ООП дисципліна «Фінансовий ринок» забезпечує інструментарій формування наступних загальнокультурних та професійних компетенцій бакалавра менеджменту:

В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» студенти повинні:

1) знати:

- основні відомості про системі фінансових ринків та інститутів в сучасній Україні і за кордоном;

- структуру фінансових ринків та їх законодавче регулювання;

- учасників фінансових ринків, їх функції і принципи взаємодії;

- основні методи вартісної оцінки фінансових інструментів.

2) вміти:

- використовувати знання з теорії фінансових ринків для прийняття інвестиційних та інших економічних рішень;

- проводити самостійний інвестиційний аналіз і приймати інвестиційні рішення;

- пояснювати основні принципи функціонування фінансових ринків особам, не знайомим з цими проблемами.

3) володіти:

- системним уявленням про структуру та тенденції розвитку українських і міжнародних фінансових ринків;

- навичками аналізу економічних процесів, що відбуваються на фінансових ринках.

фінансові-інструменти

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Галанов В. А., Сребнік Б. В., Бакша Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Фінансовий ринок» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!