Роздрукувати сторінку

Складське господарство, як навчальна дисципліна

« Назад

Складське господарство є важливою частиною виробничої інфраструктури будь-якого підприємства, оскільки якістю своєї роботи безпосередньо впливає на безперебійність та рівномірність перебігу основних виробничих процесів. Переважна більшість матеріальних цінностей підприємств потрапляють у виробничі підрозділи через різні склади, в силу чого останні займають значну частину заводської території.

Дисципліна «Складське господарство» відноситься до варіативної частини Блоку 1 основної професійної освітньої програми вищої освіти за напрямом підготовки «Технічний сервіс в сільському господарстві».

виробничі-процеси

Студент за напрямом підготовки повинен бути підготовлений до науково-дослідницької, проектної, педагогічної, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності.

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему професійних знань, умінь і навичок у питаннях грамотного планування складського господарства в технічних центрах, та ефективного її впровадження для виробника сільськогосподарської продукції, а також сприяють подальшому розвитку його особистості.

Завдання дисципліни:

- вивчення перспективних напрямів організації складського господарства в технічних центрах, спрямоване на ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів;

- вивчення технологій і засобів організації складського господарства технічних центрів;

- забезпечення АПК, матеріально-технічними ресурсами, їх облік і звітність;

- вивчення послідовності проектування складів, методів розрахунку і підбору ефективного технологічного обладнання, вибір найбільш оптимальних технологічних та ін. вирішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти компетенціями:

– готовністю до організації технічного забезпечення виробничих процесів на підприємствах.

Складське-господарство

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні науково-технічні проблеми та перспективи розвитку складського господарства;

- шляхи підвищення якості, надійності техніки на основі грамотного використання складського господарства в спеціалізованих ремонтних підприємствах;

- структуру і динаміку розвитку складського господарства в умовах розвитку ринку виробника с. г. продукції;

- останні досягнення в галузі використання складського господарства і тенденцій їх розвитку в Україні і за кордоном;

- змісту та порядку виконання робіт з проектування та реконструкції складу спеціалізованих ремонтних підприємств;

- розрахунку кількості працюючих та обладнання на складі;

- методики розрахунку виробничих та допоміжних площ і принципів компоновки ділянок складського господарства;

- підбору і визначення кількості підйомно-транспортних і відвантажувальних коштів, їх розміщення на складі;

- санітарно-технічні і протипожежні вимоги до складського господарства.

-- Вміти:

- вибирати шляхи оптимального ведення складського господарства спеціалізованих ремонтних підприємств;

- організувати складське господарство в спеціалізованих ремонтних підприємствах з урахуванням впровадження нових технологій виробництва;

- проводити підбір та розрахунок кількості основних, підйомно-транспортних і відгрузочних засобів;

- визначати сукупний запас засобів виробництва і управляти запасами;

- визначати площі виробничих і допоміжних відділень та принципи компоновки ділянок складського господарства.

-- Володіти навичками:

- методикою знаходження необхідної професійної інформації з організації складського господарства в періодичній літературі, банках і базах даних;

- навичками оформлення технічної документації у відповідності з діючими стандартами, технічними умовами, положеннями та інструкціями;

- навичками управління товарними запасами (запасами з фіксованим розміром замовлення, запасами при відомих витратах по зберіганню і збитків від нестачі запасних частин);

- навичками розробки заходів по охороні праці та навколишнього середовища, пожежної безпеки, виробничої естетики, функціонування об'єктів складу спеціалізованих ремонтних підприємств.

організація-складського-господарства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.В. Дибська, Є.І. Зайцев, В.І. Сергєєв, А.Н. Стерлігова та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Складське господарство» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!