Роздрукувати сторінку

Ризик-менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття управління ризиками пов'язано, в першу чергу, з випадковими збитками – тобто з тими, які не можна розрахувати прямим способом. Ті збитки, які можна заздалегідь спрогнозувати і виразити кількісно, можуть аналізуватися не як ризики, а як передбачувані витрати. У такому випадку вони повинні бути враховані в розрахунку собівартості товару при виробництві і продажу.

Ризик-менеджмент включає в себе і оцінку несприятливих чинників. У будь-якому бізнесі ризиками можна і потрібно управляти.

економічні-ризики

Метою освоєння дисципліни «Ризик-менеджмент» є ознайомлення студентів з основними принципами і методами якісного і кількісного оцінювання ризику, моделювання економічних систем і прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні курсів «Економічна теорія», «Основи менеджменту», «Математичний аналіз», «Економетрика», «Управління проектами».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- вміння аналізу ринкових і специфічних ризиків для прийняття управлінських рішень, в тому числі при прийнятті рішень про інвестування та фінансування;

- вміння аналізу ринкових і специфічних ризиків для прийняття управлінських рішень, в тому числі при прийнятті рішень про інвестування та фінансування;

- володіє методами аналізу та оцінки ризиків. Здатний визначити фактори ризику, оцінити їх і запропонувати заходи щодо їх нейтралізації або зниження;

- має хороші предметні знання. Володіє основними методами аналізу та оцінки ризиків.

- має уявлення про методи аналізу та оцінки ризиків. Може оцінити типові ризики.

оцінка-ризиків

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- класифікацію економічних ризиків;

- основні чисельні методи розрахунку ризиків;

- способи обмеження фінансових ризиків на підприємстві;

- способи обмеження фінансових ризиків на ринку цінних паперів;

- способи обмеження фінансових ризиків при кредитуванні.

-- Вміти:

- ідентифікувати стан ризику, класифікувати ризики на конкретному підприємстві;

- вибирати необхідний для даного підприємства (і відповідного типу господарської операції) метод вимірювання ризику;

- вибирати найбільш прийнятний спосіб обмеження ризику з урахуванням передбачуваних витрат і результатів;

- організувати діяльність по збору інформації та управління ризиками на підприємстві.

-- Володіти:

- обчисленням фінансового ризику з використанням статистичних методів, зокрема методу статистичних випробувань;

- обчисленням фінансового ризику з використанням методів сценарного аналізу, включаючи стрес-аналіз;

- обчисленням показника ринкового ризику Value-at-Risk (VaR) методом історичного моделювання.

Ризик-менеджмент

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лобанов А. А., Барбаумов В. Є., Рогов М. А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Ризик-менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!