Роздрукувати сторінку

Глобальна фінансова безпека як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансова безпека виступає найважливішим елементом і складовою частиною економічної безпеки. Головною рисою процесу глобалізації на сучасному етапі є прогресуюче зростання фінансового ринку, особливо його сегментів: валютного, фондового та кредитного. Світовий валютний ринок вже все більше обслуговує угоди, пов'язані з рухом капіталу, а не тільки зовнішньоторговельний оборот.

Перерозподіл ресурсів у світовому масштабі викликає нерівновагу між грошовою і товарною масою, що підсилює ймовірність виникнення фінансових «бульбашок».

зростання фінансового ринку, організація фінансової безпеки

Метою вивчення дисципліни «Глобальна фінансова безпека» є дослідження економічної політики проведеної державою у сфері забезпечення фінансової безпеки господарюючих суб'єктів та особи, в умовах системної кризи.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів базових знань, теоретичних основ і практичних навичок в області організації фінансової безпеки господарюючих суб'єктів. В процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти основними термінами, поняттями, принципами і методами організації фінансової безпеки на різних рівнях управління.

Завданням курсу є реалізація вимог, встановлених до підготовки фахівців галузі економічної безпеки, закріплення теоретичних знань і вміння використовувати їх в практичній діяльності, а саме:

- мати цілісне уявлення про фінансову безпеки держави;

- розуміти сутність державного регулювання для досягнення стабільного розвитку через показники фінансової безпеки;

- знати теоретичні та методологічні основи фінансової безпеки в Україні - знати принципи, механізми, специфіку використання індикаторів фінансової безпеки для реалізації державної економічної політики на різних рівнях управління;

- сформувати знання про види і форми фінансової безпеки;

- сформувати знання про методи і процедури фінансового контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів.

Дисципліна «Глобальна фінансова безпека» - одна з спеціалізованих дисциплін у підготовці фахівців в області економічної безпеки. Даний курс є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Економічна безпека».

глобальна фінансова безпека, процес глобалізації

Дисципліна містить такі розділи як: теоретичні та методологічні основи фінансової безпеки територій (держави, регіону); основи фінансової безпеки підприємств; фінансова безпека в банківській і грошово-кредитній сфері; забезпечення фінансової безпеки у зовнішньоекономічній сфері; особливості фінансової безпеки особистості.

Плановані результати навчання з дисципліни:

-- Знати:

- принципи та підходи формування фінансової безпеки на різних рівнях управління;

- потенційні фактори і загрози фінансової безпеки.

-- Вміти:

- дослідити методологію і комплекс методик і методів оцінки елементів в системі забезпечення фінансової безпеки держави та інших господарюючих суб'єктів.

-- Володіти:

- теоретичною та методологічною основою дослідження системи забезпечення фінансової безпеки;

- системним розумінням процесів в області забезпечення фінансової безпеки для більш ефективної державної політики.

Якщо Ви вивчаєте курс «Глобальна фінансова безпека» і Вам необхідна допомога в підготовці бакалаврських та курсових робіт звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!