Роздрукувати сторінку

Міжнародний бізнес, як навчальна дисципліна

« Назад

«Міжнародний бізнес» - курс, який направлений на вивчення студентами економічних спеціальностей.

Вивчення курсу «Міжнародний бізнес» дає можливість студентам не лише отримати системні знання про сучасний міжнародний бізнес, але й отримати уявлення про методи аналізу, оцінки, обґрунтування можливих шляхів і способів інтернаціоналізації бізнесу в умовах глобалізації світової економіки і конкуренції.

ведення-міжнародного-бізнесу

Метою вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес» є формування комплексу знань про проблеми сучасного міжнародного бізнесу і підприємництва, особливостей його конкурентного, економіко-правового, фінансового і соціально-культурного середовища, а також практичних умінь і навичок, що дозволяють приймати рішення в конкретному середовищі міжнародного бізнесу.

В ході вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

- вивчити принципи і особливості розвитку та функціонування системи міжнародного бізнесу;

- виявити особливості ведення міжнародного бізнесу і підприємництва;

- розглянути основні форми і способи інтернаціоналізації бізнесу в умовах глобалізації;

- вивчити основні методи вибору країн і ринків для ведення міжнародного бізнесу;

- розглянути основні стратегії виходу і закріплення компаній і фірм на зарубіжних ринках;

- вивчити методи оцінки і вибору партнерів для здійснення спільних проектів у сфері міжнародного бізнесу;

- освоїти методи і прийоми оцінки зовнішнього конкурентного середовища ведення міжнародного бізнесу.

Предмет дисципліни «Міжнародний бізнес» ― договірні бізнес-відносини партнерів, що виникають між бізнес-структурами різних країн у зв'язку з реалізацією взаємних зобов'язань при спільному або скоординованому здійсненні проектів і різних форм підприємницької діяльності, що потребують об'єднання зусиль, ресурсів і можливостей всіх учасників. Це – сфера міжнародних бізнес-відносин, які обслуговують різні форми великомасштабної і довгострокової міжнародної бізнес-діяльності.

Міжнародни-бізнес

Змістовна частина дисципліни «Міжнародний бізнес» включає в себе:

- активи як субстанцію і об'єкт міжнародного підприємництва;

- іноземні інвестиції як основну умову міжнародного бізнесу;

- промислову кооперацію, як головну передумову міжнародної підприємницької діяльності;

- природу, специфіку та форми міжнародної підприємницької діяльності;

- бізнес за кордоном з адаптацією учасників до умов і вимог країни базування;

- транснаціональний бізнес з урахуванням своєрідності його цілей і своєчасних модифікацій ділової активності;

- глобальний бізнес з характеристиками його параметрів і можливостей;

- спільне підприємництво як вищу форму міжнародного бізнесу;

- взаємозв'язок і взаємодія міжнародного бізнесу та економіки України.

Організаційно-методична складова викладання дисципліни «Міжнародний бізнес» спрямована на формування у студентів професійних компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері здійснення міжнародної підприємницької діяльності в умовах змін.

Базою для вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес» є дисципліна «Світова економіка», при вивченні якої студент отримує знання пов'язані з базовими економічними поняттями і законами в сфері міжнародних економічних відносин і процесів.

Дисципліна «Міжнародний бізнес» доповнює таку дисципліну як «Маркетинг в ЗЕД».

інтернаціоналізація-бізнесу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Романов А. Н., Рубін Ю. Б., Ягудін С. Ю. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Міжнародний бізнес» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!