Роздрукувати сторінку

Математика для економістів, як навчальна дисципліна

« Назад

Професійний рівень економіста багато в чому залежить від того, опанував він сучасний математичний апарат і уміє застосовувати його при аналізі важких економічних процесів і ухвалення рішень. Тому в навчанні економістів широкого профілю оволодіння вищої математики і теорії ймовірностей займає важливе місце. Предмет «Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)» є однією з основних теоретичних і прикладних математичних дисциплін, що визначають рівень фахової підготовки сучасного спеціаліста.

Актуальність даної дисципліни визначена тим, що представлений матеріал, що має прикладне значення в освіті економістів і є базою вивчення інших дисциплін на економічному факультеті.

вища-математика

Метою освоєння дисципліни «Математика для економістів» є освоєння навичок використання математичного апарату для аналізу економічних процесів. Курс включає в себе основи методів оптимізації і теорії ігор.

Завдання курсу:

- відобразити єдність і логічний взаємозв'язок різних розділів вищої математики і теорії ймовірностей з економічними дисциплінами;

- оволодіти математичними методами для вивчення дисциплін на наступних курсах;

- дати наукове обґрунтування застосування основних понять вищої математики і теорії ймовірностей;

- розкрити роль і значення ймовірнісно-статистичних методів дослідження при вирішенні професійних завдань;

- сприяти процесу професійного самовизначення через вивчення і розуміння основ вищої математики і теорії ймовірностей.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- вміти формулювати і вирішувати оптимізаційні задачі в економіці;

- знати основні поняття теорії ігор;

- вміти інтерпретувати отримані результати;

- володіти навичками сучасного економічного моделювання.

Математика-для-економістів

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- здатність вибирати і застосовувати методи дослідження, адекватних предмету і завданням дослідження;

- здатність проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі економіки та менеджменту, у тому числі з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- здатність формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень у фундаментальних і прикладних галузях економіки.

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах:

- Лінійна алгебра;

- Математичний аналіз;

- Диференціальні рівняння.

Для освоєння навчальної дисципліни студенти повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

- володіння базовим математичним апаратом.

Основні положення дисципліни можуть бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- Економічна теорія;

- Економетрика;

- Мікроеконометрика (поглиблений рівень), а також при написанні емпіричної частини дисертації.

математичний-апарат

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Соколов А.В., Токарев В.В., Таха Х.М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Математика для економістів» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!