Роздрукувати сторінку

Бренд-менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Бренд є найбільш цінним нематеріальним активом організації.

Бренд-менеджмент спрямований на створення і управління вартістю та капіталом брендів надає компаніям реальні можливості не тільки зберігати стійку групу лояльних споживачів, але й значно збільшувати свою вартість за рахунок успішних брендів.

бренд

У сучасних умовах стрімко розвиваються різні ринки, частіше з'являються нові товари та послуги, скорочується життєвий цикл товарів та значно зростає активність конкурентів. Глобалізація, міжнародна інтеграція та нові комунікаційні технології підсилюють вплив цих факторів як на локальних, так і на міжнародних ринках. Все це створює передумови для прискорення інноваційних змін в маркетингу та створення нових управлінських маркетингових концепцій та технологій. До цих інновацій відносяться інформаційні маркетингові технології, бренд-менеджмент, латеральний маркетинг, інтегровані маркетингові комунікації та ін.

Метою навчальної дисципліни "Бренд-менеджмент" є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок використання компетенцій в управлінні комунікативними зв'язками з аудиторією споживачів.

З огляду на це, оволодіння запропонованою дисципліною має важливе значення для студентів, оскільки отримані у процесі її вивчення навички дозволять підготувати матеріали для підприємств, розробити бренд продукту, забезпечити моніторинг рекламних повідомлень та масових комунікацій у сфері підприємницької діяльності, планувати напрямки проведення рекламних кампаній, організовувати спеціальні події на міжнародному рівні (виставки, ярмарки), забезпечувати системні дослідження вітчизняного та міжнародного законодавства з формування та управління брендингом.

У процесі навчання студенти ознайомлюються з теоретичними засадами актуальних концепцій бренда та брендингу, головними принципами та механізмами з таких напрямків роботи, як роль бренд-менеджменту в організації просування продукту, позиціонування та бренд-менеджмент, інтегровані комунікації бренд-менеджменту, моделі формування та розвитку бренду, особливості управління брендингом, організаційно-економічні аспекти брендингу, марочне бачення, стратегія розуміння та спрямування потреб споживачів, брендинг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу (ККМ), стратегія розвитку бренду як рухомої сили стратегії розвитку бізнесу.

Навчальна дисципліна вивчається згідно з робочим планом, розробленим для студентів напряму підготовки "Маркетинг".

брендинг

З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до її початку опанувати знання і навички в галузі маркетингу, маркетингових досліджень, маркетингових комунікацій, міжнародного маркетингу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента повинні бути сформовані ряд знань, вмінь, здатність до комунікації, автономності та відповідальності.

Перелік знань, якими повинен оволодіти студент:

- основні категорії: бренд-менеджмент, брендинг, марочна політика, індивідуальність бренда, стратегії позиціонування бренда, комунікації бренд-менеджменту, моделі створення бренда, організаційне моделювання в управлінні брендингом, "бренд-інкубатор", комунікаційна концепція маркетингу, стратегії розвитку бренда;

- використання брендингу в управлінні маркетинговою активністю;

- створення бренда та оцінка його потенціалу;

- розробка комунікаційної концепції маркетингу;

- організація робіт з брендингу;

- підтримка життєдіяльності та розвитку брендів;

- моделювання в управлінні брендингом;

- позиціонування та перепозиціонування бренда;

- диференціація брендингових комунікацій;

- розробка марочної стратегії та політики.

Перелік вмінь та навичок, які повинні бути сформовані у студента у процесі вивчення дисципліни:

- застосовувати на практиці методи дослідження брендів, брендингу, та їх впливу на успіх продукту, методи аналізу бізнес-комунікацій у сфері бізнесу;

- набути навичок з підготовки моделей створення брендів та оцінки їх потенціалу;

- розробити типові схеми написання брендів у каналах товарообігу;

- набути практичних навичок для підтримки життєздатності та розвитку брендів;

- володіти основами управління успіхом підприємства на основі брендів та брендингу;

- готовність до кооперації з колегами, роботі в колективі;

- здатність знаходити організаційно-управлінські рішення та готовність нести за них відповідальність;

- здатність оцінювати умови та наслідки прийняття організаційно-управлінських рішень;

- здатність аналізувати взаємозв'язки між функціональними стратегіями компаній з метою підготовки збалансованих управлінських рішень;

- здатність приймати участь в розробці маркетингової стратегії організації, планувати та здійснювати заходи, що спрямовані на її реалізацію;

- здатність до економічного образу мислення;

- здатність аналізувати поведінку споживачів та формування попиту;

- знання економічних основ поведінки організацій, мати уявлення про різні структури ринків та здатність проводити аналіз конкурентної середи галузі.

Бренд-менеджмент

Свою увагу становленню та розвитку дисципліни присвячували такі науковці: Ф. Дж. ЛеПла, С. В. Девіс, Л. М. Паркер, Д. Шульц, Б. Барнс та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Бренд-менеджмент» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!