Роздрукувати сторінку

Управління активами підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

В сучасних умовах найбільш актуальними стають питання управління активами підприємства. В даному курсі викладено теоретичний базис управління активами, сформульовані сутність, мета і функції цього управління.

Дисципліна спрямована на отримання чіткого уявлення про завдання і механізми управління активами, за допомогою яких здійснюється ефективне функціонування підприємства.

корпоративне-управління

Курс «Управління активами підприємства» розрахований на одержання студентами знань про засади управління активами, методи управління ними в операційному процесі. Одне з проявів перехідного характеру української економіки полягає в низькому рівні менеджменту в галузі управління активами на підприємствах. Тільки в останні роки в рамках загальної концепції корпоративного управління виникло більш ясне розуміння того, що активи підприємств представляють цінний капітал, і потребують особливих форм і методів управління.

В рамках загальної концепції корпоративного управління існує розуміння того, що формування фінансового результату та його примноження забезпечується при раціональному і ефективному управлінні активами і пасивами підприємств.

Необхідність введення дисципліни обумовлена сучасним станом економічного розвитку і розширенням набору методів управління активами. Наприклад, поряд з традиційними методами управління необоротними активами, все більшого значення на практиці набувають такі методи, як оренда, фінансовий лізинг, страхування, передача в довірче управління, розробка і реалізація інвестиційних проектів з технічного переозброєння, вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва.

Управління активами є дисципліною за вибором і спирається на досить велику кількість дисциплін: Фінансовий менеджмент, Фінансово кредитне забезпечення підприємництва, Економіка організації та ін.

Мета дисципліни «Управління активами» полягає в отриманні чіткого уявлення про сутність і механізми управління активами підприємства, а також формування у студентів відповідних компетенції.

управління-активами

Завдання дисципліни полягають:

- в отриманні студентами чітких знань про засади управління активами підприємств, методи ефективного управління основним і оборотним капіталом, політики управління активами в операційній і інвестиційної діяльності;

- формування комплексних знань і практичних навичок в галузі управління активами підприємства;

- прищеплення студентам навичок кваліфікованого використання методів управління активами підприємства. Дисципліна спрямована на формування таких професійних якостей: організація робіт з управління активами підприємства, проведення робіт щодо оцінки активів; раціональний облік всіх компонентів активів підприємства; розробка механізму ефективного використання різних компонентів активів; розробка проектів по відтворенню і розвитку необоротних активів.

Теоретичні знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, спрямовані на формування професійного погляду в області управління активами підприємств.

Дисципліна «Управління активами підприємства» відноситься до дисциплін за вибором професійного циклу навчального плану «Менеджмент», профіль «Фінансовий менеджмент».

Для успішного освоєння курсу студенти повинні володіти компетенціями, отриманими при вивченні дисциплін: «Фінансово-кредитне забезпечення підприємництва», «Економіка організації», «Бухгалтерський облік».

Управління-активами-підприємства

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Данько Т.П., Кабачкова Є. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з дисципліни «Управління активами підприємства» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за низьку ціну надасть допомогу у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!