Роздрукувати сторінку

Аналітична економіка як навчальна дисципліна

« Назад

В сучасних умовах розвитку країни одними з найбільш затребуваних фахівців, у компетенцію яких входило б не тільки володіння досвідом і знаннями попередніх поколінь, але й готовність до зустрічі з новими постановками завдань, зумовленими специфікою України, є економіст-аналітик. За даними порталу CareerBuilder і американської компанії Economic Modeling Specialists International аналітик входить у четвірку самих затребуваних і привабливих фахівців у світі.

Аналітик - це фахівець, підготовлений на рівні міжнародних вимог для системної аналітичної роботи з оцінки і прогнозування фінансового становища організації, стану фондового ринку, аналізу соціально-економічних та демографічних явищ на муніципальному, регіональному і державному рівнях.

аналітичні підрозділи

Випускники можуть працювати в: аналітичних та інформаційно-аналітичних підрозділах банків і фінансових компаній, підрозділах підприємств реального сектору, що здійснюють розрахункову, планову та планово-аналітичну діяльність; розрахунково-аналітичних підрозділах страхових компаній, аналітичних підрозділах консалтингових компаній, підрозділах органів державного і муніципального управління, які відповідають за вирішення завдань, пов'язаних зі складними розрахунками та обробкою великих обсягів економіко-статистичної інформації, фірмах, компаніях, підприємствах, організаціях, що вирішують завдання збору, аналізу, економіко-статистичної інформації.

Більшість випускників підготовлені до аналітичної роботи в галузі фінансів, фінансових і страхових ризиків. Практика їх роботи показує, що при необхідності їх компетенція дозволяє взяти на себе і управління фінансами.

Метою вивчення дисципліни «Аналітична економіка» є формування:

- глибоких теоретичних уявлень про методи та моделі, що використовуються для вивчення способів та прогнозування економічних процесів;

- практичних навичок щодо застосування даних моделей в реальних ринкових умовах і на реальних прикладах.

прогнозування економічних процесів, аналітик

Завданнями дисципліни є:

- засвоєння основних понять в галузі аналітичної економіки;

- вивчення основних моделей, що застосовуються в описі економічних процесів;

- розробка теоретичних і економічних моделей досліджуваних процесів, явищ і об'єктів, що відносяться до сфери професійної діяльності.

Дисципліна відноситься до дисципліни щодо вибору гуманітарного, соціального та економічного циклу.

Студенти отримують фундаментальний комплекс знань в області математики, статистики, комп'ютерних технологій; оволодіють статистичними методами збору, обробки та аналізу економічної інформації; застосовують широкий інструментарій методів математичного моделювання і прогнозування найважливіших показників, вчаться орієнтуватися в правовому полі фінансово-економічної сфери, формують комплексний підхід до аналізу сучасних чинників.

Студенти профілю вивчають математико-статистичні та економічні дисципліни:

- мікроекономіка;

- макроекономіка;

- економетрика;

- податки та оподаткування;

- теорія статистики;

- соціально-економічна статистика;

- статистика фінансів;

- менеджмент;

- управління ризиками;

- економетричне моделювання та прогнозування;

- фінансова математика;

- аналіз біржової діяльності;

- страхування;

- банківська статистика;

- статистичні пакети прикладних програм;

- інституційна економіка;

- теорія галузевих ринків;

- економіка громадського сектору;

- економічна теорія.

Бакалавр працює з великою кількістю інформації, тому йому потрібно не тільки знати професійну сферу діяльності, але й володіти навичками роботи на комп'ютері та мати практичний досвід роботи зі спеціалізованим професійним програмним забезпеченням.

аналітична економіка, аналітична робота

Студенти навчаються обробляти та аналізувати статистичні дані; працювати зі спеціалізованими пакетами прикладних програм, що застосовуються в різних сферах економічної діяльності; використовувати довідкову нормативно-правову базу.

Коли наступає час здати курсову роботу або презентацію з предмету «Аналітична економіка» і Вам необхідна допомога, звертайтесь на сайт ІЦ «KURSOVIKS». Тут завжди раді Вам допомогти з будь-якою роботою різної складності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!