Роздрукувати сторінку

Організаційна поведінка, як навчальна дисципліна

« Назад

Людство живе в організованому світі. Організації тієї або іншої структури є необхідною частиною суспільства і служать багатьом потребам. Прийняття рішень і дії менеджерів в організаціях надають все зростаючий вплив на окремих людей, інші організації та суспільство в цілому.

У нашому житті організації відіграють важливу роль, яка підвищується в міру зростання компаній і відділення власності від управління. Тому важливо зрозуміти, як функціонують організації, і оцінити той вплив, який вони чинять на людей. Наслідком цих процесів стало виділення нового напрямку суспільствознавства, формування спеціального навчального курсу «Організаційної поведінки».

Організаційна-поведінка

Організаційна поведінка - це дисципліна, що вивчає поведінку людей в організаціях з метою знаходження найбільш ефективних методів управління і запобігання організаційних дисфункцій, пов'язаних з «людським фактором».

У зв'язку з цим виникла необхідність проаналізувати явища, пов'язані з предметом, завданнями і джерелами цього навчального курсу. Цілі курсу, полягають у тому, щоб озброїти студентів основами новітніх знань і ефективними технологіями в галузі організаційної поведінки, сформувати у них конкретні навички та вміння в освоєнні психологічної культури та організаційного мислення, цілісного і багатоаспектного знання про поведінкову сторону діяльності організації з їх формальними і неформальними статусами.

Студенти, вивчивши дисципліну, повинні одержати комплекс інструментів у вигляді концепцій і теорій, які дають можливість людям знати, проводити аналіз, описувати те, що здійснюється в організаціях, і пояснювати, чому це відбувається. На самостійних заняттях це повинно бути закріплено в чіткому визначенні про те, що організаційна поведінка зобов'язана роз'яснити майбутнім менеджерам, чому люди позитивно або негативно сприймають свою роботу і своє місце в організації, чому одні люди добре виконують роботу, а інші погано, чому одні продовжують працювати в одній і тій же організації протягом багатьох років, а інші – всім незадоволені і тому міняють місце роботи.

організація

Виходячи з мети вивчення дисципліни, доцільно виділити завдання курсу, визначені стандартом Вищої школи з предмету:

- пояснити необхідність вивчення організаційної поведінки;

- дати студентам систематизовані знання про сутність теорії поведінки людини в організації; ознайомити їх з трьома рівнями, на яких організаційна поведінка може вивчатися: окремої людини (індивідуальному), групи (груповому) і організації в цілому (організаційному). Повне розуміння організаційної поведінки неможливе без ретельного вивчення всіх основних факторів, що впливають на поведінку людей на кожному рівні. Тут повинні бути представлені найбільш відомі теорії трьох шкіл: психоаналізу, біхевіоризму і гуманістичної психології;

- інформувати студентів про поняття особи та організації, лідерство в організації, поведінковий маркетинг і управління нововведеннями в організації;

- навчити студентів правильному орієнтуванню в формуванні групової поведінки в організації;

- викласти студентам основні принципи комунікативної поведінки в організації;

- ознайомити студентів із зарубіжним досвідом організаційної поведінки в системі міжнародного бізнесу;

- розкрити персональний розвиток в організації;

- обґрунтувати значення теорії;

- показати цінність питань, завдань, тестів і навчальних завдань.

Вивчення організаційної поведінки за темами не повинно призводити до відриву їх один від одного.

З метою забезпечення засвоєння матеріалу дисципліни самостійне навчання доцільно розділити на наступні теми занять:

- тема 1. Введення в дисципліну «організаційна поведінка»;

- тема 2. Основні теорії поведінки людини в організації;

- тема 3. Індивід як суб'єкт організаційної поведінки;

- тема 4. Поведінка у групі;

- тема 5. Поведінка в організації;

- тема 6. Поведінка в глобальної міжнародної організації.

поведінка-людей

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Конталев В.А., Степанець А.В., Коп’єва С.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Організаційна поведінка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!