Роздрукувати сторінку

Фінансовий аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансовий аналіз - це процес дослідження та оцінки основних показників підприємства, що дають об'єктивну оцінку його фінансового стану.

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є формування у студентів, які навчаються за напрямом «Економіка» і профілю «Статистика», теоретичних і практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу, методів оцінки ефективності діяльності економічних суб'єктів; обґрунтування оптимальних управлінських рішень на основі проведення фінансового аналізу, а також оцінки результативності діяльності і виявлення ключових чинників її підвищення.

Фінансовий-аналіз

Вивчення дисципліни забезпечує реалізацію вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти в області аналізу з питань:

- зміст і послідовність фінансового аналізу форм бухгалтерської (фінансової) звітності та порядок формування фінансових показників;

- характеристика інформаційного забезпечення фінансового аналізу;

- види, моделі фінансового аналізу;

- системне уявлення про взаємозв'язки між різними аспектами діяльності організацій та їх фінансовим станом;

- система показників, що використовуються при проведенні фінансового аналізу;

- оцінка фінансового стану організації та обґрунтування напрямків його вдосконалення;

- причинно-наслідкові зв'язки між узагальнюючими і факторними показниками;

- сфери практичного застосування результатів аналізу.

Вивчення дисципліни ґрунтується на раніше вивчених дисциплінах: Бухгалтерський облік і аналіз; Мікроекономіка Економіка фірми; Статистика; Бухгалтерська (фінансова) звітність. Знання, вміння та частини компетенцій, сформовані даною дисципліною, використовуються при вивченні дисципліни: Економетричне моделювання, Статистика фінансів.

фінансовий-стан

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати:

- призначення фінансового аналізу, його цілі й завдання;

- джерела інформації, законодавчі та інші нормативні акти щодо складання бухгалтерських звітів і відображення фінансової інформації в них;

- основні методики фінансового аналізу;

- напрями використання результатів фінансового аналізу в бізнес-плануванні і управлінні організацією;

б) вміти:

- організувати фінансовий аналіз;

- використовувати основні прийоми та методи фінансового аналізу;

- застосовувати методики фінансового аналізу для різних видів бухгалтерських звітів (у тому числі для консолідованих і сегментарних);

- зробити конкретні висновки за результатами фінансового аналізу про реальне фінансове становище організації та про резерви підвищення ефективності її фінансово-господарської діяльності;

в) отримати уявлення:

- про предметних зв'язках дисципліни «Фінансовий аналіз» з суміжними економічними дисциплінами: «Бухгалтерська (фінансова) звітність», «Бухгалтерський облік і аналіз» «Статистика»;

- про роль фінансового аналізу у формуванні інформаційної системи економічної, господарської та іншої інформації;

- про засади прогнозування економічних результатів діяльності організації;

- про використання фінансового аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.

Студенти повинні набути практичні навички виконання аналізу фінансових звітів, документувати і оформляти результати аналізу і навчитися виражати думку про достовірність аналітичної інформації.

фінансові-звіти

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Донцова Л.В., Нікіфорова Н.А., Бархатов А.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінансовий аналіз» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!