Роздрукувати сторінку

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), як навчальна дисципліна

« Назад

Зовнішньоекономічна діяльність - істотна складова, важливий напрям ринкової економіки. На всіх періодах економічного формування ЗЕД впливала на розв’язання економічних проблем на різних етапах народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Для України цей напрям набуває особливої актуальності. З моменту лібералізації зовнішньоекономічної діяльності питанням організації і управління зовнішньоторговельними операціями приділяється підвищена увага, як на теоретичному, так і на практичному рівні.

Процес інтернаціоналізації сучасного світового господарства вимагає нового рівня багатобічних економічних взаємин, тому вивчення різних аспектів і форм зовнішньоекономічної діяльності різних підприємств і організацій представляє великий практичний інтерес. На даний час певну участь у ЗЕД беруть сотні тисяч підприємств і підприємців.

ЗЕД

В умовах прискореної динаміки міжнародного товарообігу, ускладненням і розширенням асортименту продукції, представленої на світовому ринку і посиленням конкурентної боротьби, особливої актуальності набувають питання, присвячені завоюванню й утриманню стійких і надійних позицій на світовому ринку.

Предметом курсу є економічні відносини в галузі зовнішньої діяльності господарюючих суб'єктів із закордонними організаціями і фірмами. Він допоможе студентам вивчити основи зовнішньоекономічної діяльності, головним чином її зовнішньоторговельної складової, включаючи зміст різних зовнішньоторговельних угод і операцій і технологію їх здійснення. З його допомогою студенти набудуть комплекс теоретичних знань і практичних навичок в галузі ЗЕД, необхідних для того, щоб стати кваліфікованими фахівцями.

Предмет «Зовнішньоекономічна діяльність» належить до дисциплін за вибором, окреслених освітнім планом для студентів, які навчаються за кваліфікацією «Економіка і управління на підприємстві». Її вивчення базується на знанні таких дисциплін: «Економічна теорія», «Світова економіка», «Економіка підприємства», «Міжнародне право».

зовнішня-діяльність

Метою даного курсу є вивчення основ зовнішньоекономічної діяльності, головним чином її зовнішньоторговельної складової, включаючи вміст різних зовнішньоторговельних операцій та угод, а також технологію їх здійснення. Курс орієнтований на придбання студентами комплексу теоретичних знань і практичних навичок в галузі ЗЕД, необхідних для того, щоб стати кваліфікованими фахівцями.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

- формування знань про сутність зовнішньоекономічної діяльності, її зміст, форми, види і рівні;

- оволодіння прийомами аналізу ЗЕД господарюючих суб'єктів;

- формування уявлення про зміст і види зовнішньоторговельних угод і операцій, щодо їх організації та проведення, а також про технології електронного обміну даними і застосування Інтернет-технологій у ЗЕД;

- вироблення системного підходу до аналізу державного втручання у сферу торгово-економічних відносин в залежності від застосовуваних методів регулювання;

- навчання правильному використанню інформації про стан окремих сфер зовнішньоекономічної діяльності для прийняття відповідних управлінських рішень та оцінки їх ефективності.

У процесі оволодіння курсу студенти повинні засвоїти:

- механізм міжнародних розрахунків;

- види валютного курсу;

- фактори, що визначають валютний курс;

- зміст і особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів;

- порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій;

- необхідність страхування в зовнішньоекономічній діяльності;

- базисні умови постачання товарів.

Зовнішньоекономічна-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.В. Боброва, Ю.І. Кальвіна, Б.М. Смітієнко та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть купити курсову роботу чи реферат.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!