Роздрукувати сторінку

Контроль і ревізія, як навчальна дисципліна

« Назад

«Контроль і ревізія» є новою навчальною дисципліною. Її вивчення вперше передбачено Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за фахом Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, затвердженим Міністерством освіти.

Курс «Контроль і ревізія» багато в чому має спільні цілі і завдання з галузевими курсами бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності, оскільки має з ними єдиний об'єкт дослідження – господарські процеси, стан та використання матеріальних та фінансових коштів організацій в процесі їх функціонування.

контроль

Метою курсу «Контроль і ревізія» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань про сутність, зміст, систему організації контрольно-ревізійної діяльності і специфічних практичних навичок з дослідження господарських процесів і операцій з позиції законності, достовірності, господарської доцільності, обґрунтованості розрахункових прогнозних і встановлених виробничих і фінансових нормативів та показників, виявлення прихованих резервів, забезпечення збереження майна.

Для досягнення поставленої мети повинні бути вирішені наступні завдання:

– встановлення порядку державного регулювання контролю, ревізії і аудиту;

– значення контролю в державному управлінні;

– визначення моделі системи фінансового контролю;

– вивчення методичних прийомів документального і фактичного контролю;

– вивчення етапів проведення ревізій (планування, проведення ревізій і перевірок, систематизації матеріалів ревізій і перевірок та їх аналіз);

– вивчення основних методів та прийомів ревізії в процесі її проведення;

– організація ревізійної роботи на об'єктах різних організаційно-правових форм власності; розвиток у студентів творчого мислення.

Контроль-і-ревізія

Для вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» необхідно мати знання з дисциплін «Економічна теорія», «Економіка організації», «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Фінанси організацій», «Фінансовий менеджмент», «Податки і оподаткування», «Аналіз фінансової звітності».

В результаті вивчення дисципліни «Ревізія і контроль» студенти повинні:

1. Знати принципи, цілі і завдання контролю; форми і методи проведення ревізії; прийоми документального і фактичного контролю; порядок проведення ревізії на підприємстві; основи нормативного регулювання ревізії та контролю; теоретичні аспекти основоположних концепцій ревізій; програми проведення ревізій об'єктів бухгалтерського спостереження; принципи проведення інвентаризацій майна, фінансових зобов'язань, розрахунків.

2. Вміти скласти план та програму контрольно-ревізійних перевірок; застосувати методи контролю і ревізії до конкретних об'єктів перевірки; проводити інвентаризацію майна, фінансових зобов'язань, розрахунків; оформляти результати інвентаризації; проводити ревізії всіх об'єктів бухгалтерського спостереження; правильно класифікувати види помилок та шахрайства; зробити висновки про законність і дати оцінку фінансових результатів діяльності організації.

3. Мати уявлення про взаємозв'язок ревізії з іншими економічними дисциплінами; про структуру цих дисциплін і про роль курсу «Ревізія і контроль» у цій системі; про зв'язки і відмінності між ревізією та аудитом; про систему нормативного регулювання ревізії та контролю.

проведення-ревізії

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Носова С. С., Терехов А. А., Мельник М. В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Контроль і ревізія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!