Роздрукувати сторінку

Планування грошових потоків, як навчальна дисципліна

« Назад

Процеси, що відбуваються в сучасній економіці наочно доводять, що економічна й соціальна стабільність суспільства залежить від стану грошових потоків економічних суб'єктів.

Сучасні умови господарювання роблять необхідним систематичне проведення аналізу грошових потоків, тим більш що більшість українських організацій відчуває гострий дефіцит працівників підприємства, які вільно володіють навичками його проведення.

грошові-потоки

Навчальний курс «Планування грошових потоків» спрямований на отримання студентами знань у галузі аналізу грошових потоків, що дозволяють кваліфіковано керувати діяльністю надходжень, ефективністю грошових витрат, рівнем ліквідності і платоспроможності підприємства, можливістю формувати грошові резерви в необхідному обсязі.

Метою освоєння дисципліни є формування знань і умінь в розрахунково-економічній діяльності, пов'язаної з підготовкою вихідних даних, проведенням розрахунків і розробкою економічних розділів, планів підприємств і організацій.

Для досягнення мети ставляться такі завдання:

1. Вивчити види фінансових рент (ануїтетів);

2. Методи планування грошових потоків з урахуванням основних об'єктивно і постійно діючих у ринковій економіці фінансових ризиків;

3. Методи і методики аналізу грошових потоків організації.

планування-грошових-коштів

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

1. Знати: основні терміни і критерії пов'язані з управлінням грошовими потоками фірми; основи організації аналітичних досліджень на підприємстві; склад і структуру фінансової звітності організації; зміст статей і розділів фінансової звітності організації; склад і структуру бізнес-плану організації; зміст основних статей і розділів бізнес-плану; методи і прийоми, використовувані для розрахунків; повинні вміти обґрунтовувати висновки за підсумками проведених розрахунків.

2. Вміти: користуватися даними документів і звітністю організації; інтерпретувати результати розрахунків; формувати необхідні аналітичні таблиці та здійснювати розрахунки в них; будувати графіки, діаграми за даними аналітичних таблиць; розробляти програми і плани надходжень і розтрат коштів організації; здійснювати розрахунки ефективності по заходах спрямованих на вдосконалення управління грошовими потоками підприємства; здійснювати розрахунок фінансового обґрунтування впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління організацією.

3. Володіти: цілями і завданнями, функціями і методами управління грошовими потоками організації; інформаційним забезпеченням аналітичних досліджень грошових потоків організації; напрямками вдосконалення управління грошовими потоками організації; методиками фінансового аналізу і планування грошових потоків фірми; системою економічних та фінансових показників, що використовуються в розрахунках.

Викладання дисципліни передбачає наступні форми організації навчального процесу: практичні заняття, семінари, самостійна робота, тестування, консультації, рішення кейсових завдань. При викладенні тем курсу використовується чинне законодавство.

Планування-грошових-потоків

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Планування грошових потоків» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!