Роздрукувати сторінку

Економічна статистика, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна статистика – це один з основних розділів статистики як дисципліни та виду практичної діяльності органів державної статистики, який займається вивченням кількісної сторони масових процесів та явищ в економіці.

Плановані результати навчання з дисципліни «Економічна статистика» - знання, уміння, навички і досвід діяльності, що характеризують етапи формування компетенцій і забезпечують досягнення планованих результатів освоєння програми бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент», спрямованості програми «Виробничий менеджмент».

державна-статистика

Знання:

- основ загальної теорії статистики і соціально-економічної статистики;

- основних методів статистичного дослідження;

- методологічних основ побудови, розрахунку і аналізу сучасної системи показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів, які відображають стан і розвиток економічних і соціальних явищ і процесів на макро - і мікрорівні;

- сучасну структуру органів державної статистики, обліку джерела статистичної інформації.

Вміння:

- здійснювати збір, обробку і аналіз даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань;

- розв'язувати типові статистико-математичні завдання, використовувані при ухваленні управлінських рішень;

- володіти математичними, статистичними та кількісними методами вирішення типових організаційно-управлінських завдань;

- вимірювати рівень економічних явищ, виявляти взаємозв'язки і тенденції їх розвитку;

- обчислювати основні статистичні показники, проводити аналіз статистичної інформації і робити відповідні висновки.

Навички:

- організації та проведення статистичних спостережень;

- роботи зі статистичним матеріалом і бланками статистичної звітності;

- використання в економічних розрахунках сучасних інструментальних засобів.

Економічна-статистика

Досвід діяльності:

- застосовувати вивчені методи соціально-економічної статистики в подальшій роботі з статистичним матеріалом як на макрорівні, так і ні мікрорівні;

- використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані при вивченні дисципліни «Економічна статистика», для вирішення відповідних професійних завдань в економіці.

Перераховані результати навчання є основою для формування таких компетенцій:

-- Загальнокультурні компетенції:

- здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах діяльності;

- здатністю до самоорганізації та самоосвіти.

-- Загальнопрофесійні компетенції:

- здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпечності.

Необхідними умовами для освоєння дисципліни «Економічна статистика» є:

- знання основ загальної теорії статистики і соціально-економічної статистики; основних методів статистичного дослідження, методологічних основ побудови, розрахунку і аналізу сучасної системи показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів, які відображають стан і розвиток економічних і соціальних явищ і процесів на макро - і мікрорівні; сучасну структуру органів державної статистики, обліку джерела статистичної інформації;

- уміння здійснювати збір, обробку і аналіз даних, необхідних для рішення поставлених економічних завдань; здійснювати пошук необхідних даних по отриманим завданням, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації; вимірювати рівень економічних явищ, виявляти взаємозв'язки і тенденції їх розвитку; обчислювати основні статистичні показники, проводити аналіз статистичної інформації та робити відповідні висновки;

- навички - організації та проведення статистичних спостережень; роботи зі статистичним матеріалом і бланками статистичної звітності; використання в економічних розрахунків сучасних інструментальних засобів і (або) досвід діяльності;

- досвід діяльності - застосовувати вивчені методи загальної теорії статистики в подальшій роботі зі статистичним матеріалом як на макрорівні, так і на мікрорівні; використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані при вивченні дисципліни «Економічна статистика», для вирішення відповідних професійних завдань в економіці.

Зміст дисципліни є логічним продовженням змісту дисциплін: «Математика», «Економічна теорія», «Інформатика» і служить основою для освоєння дисциплін: «Економетрика», «Економічне моделювання», «Комплексний економічний аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємств».

соціально-економічна-статистика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Батракова Л.Г., Годін А.М., Герман К.Ф. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічна статистика» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!