Роздрукувати сторінку

Оподаткування суб’єктів господарювання, як навчальна дисципліна

« Назад

Податки – обов'язкові платежі, які утримуються державою з суб’єктів господарювання та жителів за ставкою, затвердженою в нормативно-законодавчому порядку.

Податки є важливою складовою економічних відносин в суспільстві з часу зародження держави, формування і зміна форм яких незмінно супроводжується реорганізацією податкової системи.

оподаткування

Податкова система виникла і розвивалася разом з державою. На самих ранніх стадіях державної організації формою оподаткування можна вважати жертвоприношення, яке далеко не завжди було добровільним, а було якимось неписаним законом. Ще в П'ятикнижжі Мойсея сказано: « ... і всяка десятина на землі з насіння землі, з плоду належить Господу». Процентна ставка даного «податку» чітко визначена.

Сьогодні багато економічних дисциплін пов’язані з податками та оподаткуванням.

Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів господарювання» є спеціальною дисципліною, яка встановлює базові знання для здобуття професійних навичок.

Дисципліна «Оподаткування суб’єктів господарювання» є актуальною і доцільною у зв'язку з необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін: «Основи права», «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік».

В умовах ринкових економічних відносин податковій системі відводиться особлива роль. При цьому у студентів повинно скластися достатнє розуміння цілей і завдань податкової політики держави, функцій податкової системи та її значення в справі створення умов для підвищення підприємницької активності, зростання ефективності національної економіки.

Оподаткування-суб’єктів-господарювання

Мета викладання дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» - дати студентам теоретичні знання в області податків, надати конкретну практичну інформацію про систему оподаткування суб’єктів господарювання в Україні.

В результаті вивчення дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» студент повинен:

-- мати уявлення:

• про значення дисципліни для підготовки фахівців;

• про роль податкової політики в системі ринкових відносин;

-- знати:

• податкове законодавство України;

• елементи податкової системи;

• принципи оподаткування і зборів в України;

• порядок обчислення і сплати податків та зборів організаціями і фізичними особами;

• податкові ставки;

• структуру оподаткування;

• порядок і терміни сплати податків до бюджету;

• нормативні акти, що регулюють відносини підприємства і держави (в частині оподаткування);

• відповідальність за порушення податкового законодавства;

-- вміти:

• користуватися нормативними документами та інструкціями державної податкової інспекції України;

• відображати податки в бухгалтерському обліку;

• визначати податкову базу;

• проводити розрахунок податків;

• виконувати обов'язки по сплаті податків.

Вивчення програмного матеріалу має сприяти формуванню у студентів нового економічного мислення, ініціативності, відповідальності, прогнозувати фінансові результати господарської діяльності підприємств.

податки

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Юрінова Л. А., Федосов В. А., Мазурова І. І. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Оподаткування суб’єктів господарювання» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!