Роздрукувати сторінку

Інжиніринг, як навчальна дисципліна

« Назад

Інжиніринг як сектор ринкової економіки виник декілька століть тому у Великобританії, коли вперше стали продаватися послуги інженерів (а згодом і груп інженерів, об'єднаних в інженерні фірми), затребуваних промисловцями при зведенні нових заводів і модернізації існуючих, і склалося уявлення про інжиніринг як про роботу з надання послуг у галузі будівництва та використання об'єктів промисловості та інфраструктури.

Головний період становлення інжинірингу припав на 40-50-ті рр. минулого століття. Після завершення Другої світової війни здійснювалися великі проекти відновлення і модернізації об'єктів промисловості в Європі, а пізніше почалася масштабна індустріалізація в країнах третього світу. Зважаючи на це постала нова для того часу потреба в комплексних інженерних послуг з ціллю реалізації проектів «під ключ». Нерідко умови контракту передбачали не тільки спорудження промислових об'єктів, але і допомогу замовнику в їх подальшій експлуатації та навчанні кадрів. Послуги в області інжинірингу стали більш різноманітними, виникли профільні внутрішні та міжнародні ринки.

бізнес-процеси

У 1970-1980-ті рр. знадобилися уточнення поняття «інжиніринг», систематизація її форм, а також уніфікація інжинірингових визначень не лише на внутрішньодержавному, але і на світовому рівні. Саме тоді Європейська економічна комісія ООН сформувала «Керівництво по укладанню міжнародних договорів інжинірингу», «Керівництво по оформленню міжнародних договорів консорціуму» та ін.

Доцільним стало створення предмету «Інжиніринг», який розпочали вивчати студенти економічних напрямків навчання.

Цілі і завдання дисципліни «Інжиніринг»:

- формування знань у сфері основ інжинірингу;

- вивчення основних стандартів інжинірингу, інструментальних засобів та систем, що застосовуються для опису та аналізу бізнес-процесів;

- придбання студентами практичних навичок моделювання і аналізу бізнес-процесів.

Предмет має на меті комплексне вивчення теоретичного матеріалу, який дає уявлення про методологію моделювання і аналізу бізнес-процесів та інструментальних засобів, що реалізують їх.

Інжиніринг

Процес вивчення дисципліни «Інжиніринг» направлений на становлення таких компетенцій:

- здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на базі інформаційної культури із використанням інформаційно-комунікаційних технологій та з врахуванням головних вимог інформаційної безпеки;

- здатність проводити обстеження діяльності та ІТ-інфраструктури підприємств;

- використання сучасних стандартів і методик, розробка регламентів для організації управління процесами життєвого циклу ІТ-інфраструктури підприємств;

- вміння проектувати і впроваджувати компоненти ІТ-інфраструктури підприємства, що забезпечують здобуття стратегічних цілей і підтримку бізнес-процесів;

- уміння консультувати замовників щодо удосконалення бізнес-процесів та ІТ-інфраструктури підприємства.

У підсумку оволодіння курсу студенти повинні:

-- Знати:

- основні стандарти, технології і нотації інжинірингу бізнесу;

- інструментальні системи, які застосовуються для опису та аналізу бізнес-процесів;

- основні сфери застосування моделювання бізнесу.

-- Вміти:

- збирати необхідний матеріал про бізнес-процеси;

- моделювати, аналізувати та вдосконалювати бізнес-процеси з застосуванням вивчених стандартів, технологій і нотацій моделювання;

- рецензувати модель бізнес-процесу;

- формувати документації бізнес-процесу.

-- Володіти:

- термінологією з області інжинірингу; методами побудови, аналізу та документування моделей бізнес-процесів.

предмет-Інжиніринг

Свою увагу формуванню та становленню курсу приділяли такі дослідники: Мільто А. М., Кондратьєв В. В., Лоренц В. Я. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Інжиніринг» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте можливості виконати наукові роботи, звертайтеся в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть купити курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!