Роздрукувати сторінку

Мотивація персоналу, як навчальна дисципліна

« Назад

Одним із факторів підвищення ефективності роботи підприємства є система мотивації і стимулювання працівників ("людського ресурсу") як головного компонента корпорації: без зацікавленості працівників навіть саме творче керівництво не доб'ється більш високої продуктивності праці. Політика корпорації щодо утримання кваліфікованих кадрів, залученню нових цінних працівників також має базуватися на системі мотивації, далеко виходить за просте застосування методу "батога і пряника» і маніпулювання.

В сучасній корпорації співробітництво і партнерство персоналу з компанією знаходить нові риси: зрушення у виробничій сфері в бік знань, інформації і збільшеної свободи працівників трансформують традиційні економічні (утилітарні) цінності, мотиви і стимули в постекономічне втілення і розвиток своїх здібностей і якостей, довіру, участь у процесі прийняття рішень, у прибутку фірми і т. п. Тому активне використання фахівцями в області людських ресурсів системи мотивації і стимулювання персоналу на підприємстві є потужним засобом активізації і підвищення продуктивності працівників.

Мотивація-персоналу

Мета: сформувати цілісну систему знань про фактори, особливості та механізм управління мотивацією персоналу в організації: розвинути навички діагностики та аналізу мотиваційної сфери особистості працівника з подальшим використанням отриманої інформації.

Завдання:

- закріплення у студентів знань в області мотивації і стимулювання персоналу на підприємстві;

- оволодіння конкретними способами, необхідними для самостійного конструювання, організації та здійснення мотивації дорослих працюючих людей;

- формування системного підходу до вивчення, оволодіння і самостійного впровадження заходів по управлінню явищами в області мотивації і стимулювання персоналу;

- оволодіння навичками самостійної роботи при вивченні курсу мотивації і стимулювання персоналу.

система-мотивації

Курс «Мотивація і стимулювання персоналу» є спеціальною дисципліною для студентів, які навчаються за спеціальністю «Педагогіка і психологія». Даний курс являє собою одну з великих навчальних дисциплін у всій системі підготовки педагогів-психологів. Мотивація і стимулювання персоналу опирається на фундаментальні теоретичні дослідження в області психології мотивації, психології праці; разом з тим – це прикладна наукова дисципліна і сфера практичної роботи у сфері управління людськими ресурсами.

Результати освоєння даного курсу передбачають знання студентами факторів, особливостей та механізмів управління мотивацією персоналу в організації. На підставі вивченого матеріалу студенти повинні вміти підбирати способи конструювання, організації та здійснення мотивації дорослих працюючих людей. Студенти повинні також мати міцні навички діагностики та аналізу мотиваційної сфери особистості працівника з подальшим використанням отриманої інформації.

Курс охоплює дев'ятнадцять тем, наводяться поняття сутності мотивації в управлінні; висвітлюються напрями її еволюції та види; в зв'язку з особливостями управління персоналом розкривається зміст мотиваційного процесу, структура мотиваційної сфери особистості; розглядаються мотиваційні теорії; методи мотивації персоналу в управлінні, їх види, особливості мотивації різних категорій працівників, вплив змісту завдань та умов роботи на мотивацію персоналу; питання взаємозв'язку оплати праці працівників та їх мотивації – складові системи організації заробітної плати, структура оплати праці, сучасні системи та види оплати праці різних категорій персоналу; проблеми, пов'язані з мотивацією колективів.

стимулювання-персоналу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кібанов А.Я., Мішурова І.В., Пряжніков Н.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Мотивація персоналу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!