Роздрукувати сторінку

Облік на підприємствах малого бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Облік на підприємствах малого бізнесу» відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором основної освітньої програми бакалаврату за напрямом підготовки «Економіка».

Метою освоєння дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» є поглиблене вивчення особливостей методології бухгалтерського обліку, оподаткування та аналізу найважливіших показників фінансово-господарської діяльності малого підприємства.

бухгалтерський-облік

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

-- загальнокультурні:

- здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах діяльності;

-- загальнопрофесійні:

- здатність здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення професійних завдань;

--професійні:

- здатність здійснювати документування господарських операцій, проводити облік грошових коштів, розробляти робочий план рахунків бухгалтерського обліку організації і формувати на його основі бухгалтерські проводки;

- здатність відображати на рахунках бухгалтерського обліку результати господарської діяльності за звітний період, складати форми бухгалтерської та статистичної звітності, податкові декларації.

Завдання дисципліни:

- вивчення особливостей ведення спрощених форм бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, в тому числі із застосуванням бухгалтерського програмного забезпечення;

- дослідження особливостей ведення податкового обліку на підприємствах малого бізнесу, в тому числі при використанні спеціальних податкових режимів;

- вивчення порядку, особливостей формування та складу формованої малим підприємством бухгалтерської та податкової звітності.

мале-підприємство

Для вивчення курсу «Облік на підприємствах малого бізнесу» потрібні знання з наступних дисциплін:

- «Бухгалтерський фінансовий облік» - основні принципи бухгалтерського обліку, порядок первинного, синтетичного і аналітичного обліку по різних рахунках.

- «Бухгалтерська фінансова звітність» - склад і порядок формування показників бухгалтерської звітності.

- «Автоматизація бухгалтерського обліку» - володіння навичками роботи в програмі 1С: Бухгалтерія.

Оскільки вивчення дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» проводиться в самому кінці навчання, отримані знання та навички можуть бути використані при написанні випускної кваліфікаційної роботи і, в подальшому, в професійній діяльності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

1) Знати:

- основні економічні проблеми, що стоять перед суспільством;

- критерії віднесення до суб'єктів малого підприємництва; нормативно-правове регулювання діяльності малих підприємств;

- пільги малих підприємств в області бухгалтерського обліку;

- особливості формування облікової політики та робочого плану рахунків малого підприємства;

- особливості та можливості застосування касового методу в бухгалтерському обліку;

- склад бухгалтерської і податкової звітності малого підприємства;

- порядок формування бухгалтерської і податкової звітності малого підприємства, у тому числі в програмі 1С: Бухгалтерія.

2) Вміти:

- застосовувати економічну термінологію;

- використовувати джерела податкової та фінансової інформації, а також здійснювати пошук інформації за отриманим завданням, збір і аналіз даних, необхідних для проведення конкретних розрахунків та виконання завдань;

- оформляти первинні документи, у тому числі в програмі 1С: Бухгалтерія, користуватися довідниками, планом рахунків, проводити документи;

- проводити регламентні операції в кінці звітного періоду;

- проводити перевірку правильності ведення обліку в програмі 1С.

3) Володіти:

- методами пізнання економічних явищ та процесів; сучасними методами збору, аналізу і обробки даних, необхідних для вирішення поставлених професійних завдань;

- навичками ведення бухгалтерського обліку в спрощеній формі, а також при спрощеній системі оподаткування;

- навичками складання форм бухгалтерської і податкової звітності при застосуванні спеціальних податкових режимів, у тому числі в 1С: Бухгалтерія.

Облік-на-підприємствах-малого-бізнесу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Пакулін В.Н., Предеус Н.В., Уткіна С.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Облік на підприємствах малого бізнесу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!