Роздрукувати сторінку

Основи креативної економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Корінні зміни, що відбулися в розвитку цивілізації в кінці минулого століття, – глобалізація і нова економіка (економіка знань) – створили передумови для виникнення і розвитку так званої «креативної економіки». Основою розвитку креативної економіки став креативний потенціал людини.

Креативна економіка є відносно новим напрямком досліджень і, перш за все, практичної діяльності, яка орієнтована на артикульоване з'єднання творчих інновацій та економічної активності суб'єктів. В рамках курсу розглядається теоретичний генезис концепції даної економіки, аналізуються основні інструменти опису та вимірювання креативної економічної активності, розкриваються соціально-економічні та правові інструменти її стимулювання.

креативна-економіка

Серед безлічі теорій постіндустріального суспільства є концепція креативної економіки і тісно пов'язані з нею концепції креативного класу, креативних індустрій, і вони підлягають аналізу саме в цьому теоретичному контексті. Практична значущість концепції креативної економіки за фактом є набагато більш дієвою, ніж інші концепції постіндустріальної економіки. Це знайшло вираження в закріпленні поняття креативної економіки (креативних індустрій) як у програмних урядових документах (Великобританія), так у прагненні операціоналізувати цю концепцію в міській політиці розвитку (в тому числі ряду українських міст).

Творчі індустрії набувають все більш важливого значення в економіці, заснованої на знаннях. Вони не тільки прогресивно беруть участь у створенні робочих місць, вони також є двигуном культурної ідентичності національної спільноти.

Курс є практико-орієнтованим компонентом навчальної програми підготовки напряму «Управління проектами в сфері культури». Він передбачає вивчення економічних і маркетингових аспектів регулювання діяльності організацій сфери культури як в державному та некомерційному секторі, так і в бурхливо зростаючому в усьому світі секторі творчого підприємництва.

креативний-потенціал

Мета курсу - познайомити слухачів з основними соціокультурними, економічними, правовими та освітніми передумовами креативної економіки, проаналізувати інституційні чинники, що сприяють її розвитку.

Креативну економіку становлять креативні галузі – це засоби масової інформації, кінематографія, музика, розважальне програмне забезпечення для ігрових автоматів, комп'ютерні ігри, наукові дослідження, а також інші галузі культури, які в даний час становлять значну частку фінансових коштів в США.

Велика увага в курсі приділяється аналізу окремих кейсів, які резюмують успішний досвід творчого підприємництва та управління проектами в сфері культури.

Завдання курсу:

- формування системного і універсального підходу до менеджменту та підприємництва у областях, основою яких є творча складова;

- вивчення сучасних технологій управління в творчих індустріях;

- осмислення можливостей моделювання та управління соціокультурними процесами;

- об'єднання культорологічних знань з економічними практиками у формі підприємницької діяльності, державної або муніципальної служби в області культури.

Основи-креативної-економіки

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Долгін А.Б., Хокінс Дж., Орлова Т.С. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Основи креативної економіки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!