Роздрукувати сторінку

Антикризове управління підприємством, як навчальна дисципліна

« Назад

Антикризове управління – доволі нова, але швидко розвивається область менеджменту. Необхідність впровадження її в щоденну практику зумовлена діалектичною взаємодією процесів функціонування і розвитку соціально-економічних систем макро - і мікрорівня, що відображає можливість і закономірність настання та розв'язання криз.

Кризові ситуації вимагають від менеджерів, економістів, працівників адекватних дій, що багато в чому відрізняються від повсякденної практики. Особливо актуальні питання антикризового управління для соціально-економічних систем з ринковою економікою, де нестабільність політико-економічних процесів посилює загрозу кризи як для держави в цілому, так і для її суб'єктів.

антикризове-управління

«Антикризове управління підприємством» як наукова дисципліна формується на основі ряду суміжних наукових напрямів і дисциплін: теорії криз, теорії менеджменту, аналізу економічних систем, юриспруденції, оцінки і реструктурування підприємств та ін.

Кожна з них має свою ступінь розробленості. Наприклад, більш вивчений менеджмент, менше – оцінка підприємств. Однак це не заважає використовувати знання цих дисциплін для формування нової наукової дисципліни – «Антикризового управління підприємствами».

Предмет і метод антикризового управління розвиваються на основі теоретичних досліджень всередині самої наукової дисципліни, а також інших наукових дисциплін. З філософської точки зору теорія антикризового управління – це зміст даної наукової дисципліни, а метод – форма. Таким чином, вся наукова дисципліна являє собою єдність змісту і форми.

В останні роки в нашій країні були видані підручники та навчальні посібники з антикризового управління, які в основному представляють західну теорію та досвід, а також коментують закон про неспроможність.

Антикризове управління являє собою особливий тип менеджменту. Це вимоги практики і тенденція розвитку науки управління. Антикризовий менеджмент зумовлений циклічним характером функціонування економіки, виникненням кризових ситуацій у розвитку соціально-економічних систем на макро - і мікро рівнях.

Криза - явище об'єктивне. Не тільки економіка, але і природа розвивається циклічно. Криза, однак, не завжди є наслідком об'єктивних природних явищ і процесів. Його може породжувати сама людина, його помилки, забобони, некомпетентність. Але діяльність людини може і віддаляти, стабілізувати, сприяти виходу з кризи, прогнозувати його наслідки.

Антикризове-управління-підприємством

Курс "Антикризове управління підприємством" базується на таких дисциплінах як: "Основи менеджменту", "Фінансовий аналіз", "Стратегічний менеджмент", "Основи маркетингу" і забезпечує дисципліни спеціалізації.

Мета курсу:

– дати основне уявлення про управління кризовими ситуаціями на підприємстві, виявити природу кризових явищ в економіці підприємства і ліквідувати причини кризи.

Для досягнення вищеназваної мети вирішується цілий комплекс завдань:

- вивчити загальні закони і закономірності кризових явищ в економіці;

- вивчити методологічні механізми антикризового управління: принципи, функції, методи та цілі в управлінні;

- дати основи теорії і практики моделювання реальних процесів в економіці підприємства;

- прищепити навички та вміння складання стратегічних і оперативних планів, контролю за їх виконанням і здатності до модернізації;

- навчити студентів ефективного антикризового менеджменту;

- ознайомити з деякими методиками виявлення кризових тенденцій;

- описати зміст процесу ліквідації кризової ситуації на підприємстві;

- дати студентам основу законодавчого регулювання процесу банкрутства підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уявлення:

- про антикризове управління;

- про міжнародний досвід банкрутств і санацій підприємств.

-- Знати:

- положення нормативно-правової бази з питань неспроможності (банкрутства), основи управління виробництвом, фінансами на підприємстві в кризових ситуаціях;

- державне регулювання відносин неспроможності, правове забезпечення антикризового управління, фінансове оздоровлення неспроможних організацій, антикризове управління в рамках не судових та судових процедур;

- особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах;

- причини настання кризи на підприємстві, методи їх діагностики та шляхи виходу з кризового стану;

- моделі прогнозування ймовірності банкрутства на основі фінансового становища фірми, а також різних математичних моделей;

- методологію антикризового управління організацією.

-- Вміти:

- здійснювати комплексну діагностику фінансового стану з метою виявлення кризових явищ на підприємстві; розробляти і реалізовувати плани його оздоровлення;

- аналізувати фінансово-економічний стан неплатоспроможних підприємств;

- користуватися різними моделями прогнозування банкрутства в практиці конкретної організації;

- адекватно орієнтуватися в соціальних ситуаціях;

- застосовувати процедури, моделі і методи антикризового управління;

- самостійно засвоювати новітні досягнення в теорії і практиці антикризового управління підприємством.

-- Володіти:

- навичками складання антикризової маркетингової стратегії, управління персоналом в умовах кризи підприємства;

- навичками попередження банкрутств.

кризові-ситуації

Свою увагу становленню та розвитку предмету спрямовували такі науковці: Гончарук А.Ю., Зуб А.Т., Паніна Є.М. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Антикризове управління підприємством» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!