Роздрукувати сторінку

Інформаційний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційний менеджмент – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування інформаційного ресурсу для прийняття ефективних управлінських рішень.

Інформаційний менеджмент – це галузь знань, що охоплює процес використання сучасних засобів роботи з інформацією в управлінській діяльності підприємства.

Інформаційний менеджмент – це предмет, вивчення якого сприяє формуванню інформаційно-цифрової та аналітичної компетентності менеджера середньої та вищої ланки.

Інформаційний-менеджмент

Актуальність запровадження дисципліни Інформаційний менеджмент, предметом вивчення якої є будь-яка інформація, якою розпоряджається певний суб’єкт господарювання, зумовлюється активним використанням інформаційно-комунікаційних технологій у різних видах і напрямах діяльності людини, в тому числі й в управлінській діяльності.

Важливість курсу Інформаційний менеджмент у системі підготовки менеджерів та фахівців ІТ-сфери визначається завданнями вивчення дисципліни, якими є такі:

- формування теоретико-методологічної бази з інформаційного менеджменту;

- опанування методології роботи з інформацією в управлінській діяльності;

- формування умінь використовувати інформацію, якою володіє підприємство, з управлінською метою;

- розширення можливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності.

Фахівець з інформаційного менеджменту – це спеціаліст, який знає: способи використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах прийняття управлінських рішень, особливості комунікативних відносин в організації, інформаційні ресурси управлінської діяльності певного суб’єкта господарювання; уміє: застосовувати Інтернет-технології в управлінській діяльності, управляти наявним інформаційним ресурсом установи, підприємства, організації, а також створювати й насичувати актуальною інформацією новий ресурс – офіційний сайт, блог, інтерактивний чат, Інтернет-представництво, інтерактивну візитну картку підприємства тощо.

Курс-Інформаційний-менеджмент

Тому метою вивчення дисципліни Інформаційний менеджмент є використання Інтернет-ресурсу для продукування ефективної технології управлінської діяльності.

Є ряд навчальних видань, які можна вважати основними теоретико-практичними працями у галузі інформаційного менеджменту, зокрема роботи таких авторів, як: Матвієнко О.В., Устинова Г.М, Гужва В.М., Вовчак І.С.

Базою для опанування міцних знань і умінь з предмета Інформаційний менеджмент є такі навчальні дисципліни, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, інформаційна мережа Інтернет, основи менеджменту.

Цікаво, що способами застосування технологій інформаційного менеджменту є розвиток так званого Інтернет-бізнесу. Наприклад, це розвиток Інтернет-бізнесу російської нафти (лідером є компанія Сібінтек). Крім того, найпоширенішими сферами розвитку Інтернет-бізнесу є банківська діяльність та роздрібна торгівля, зокрема це численні Інтернет-магазини.

Предмет-Інформаційний-менеджмент

Отже, навчальна дисципліна Інформаційний менеджмент розширює можливості управлінської діяльності, чим сприяє запровадженню підприємством системи заходів, спрямованих на поширенню інформації про нього та доведення її усім зацікавленим суб’єктам ринку споживачів, покупців, клієнтів тощо через засоби інформаційного середовища, інформаційні технології та ресурси мережі.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко купити консультаційний проект або кандидатську з курсу Інформаційний менеджмент.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!