Роздрукувати сторінку

Менеджмент у державному управлінні, як навчальна дисципліна

« Назад

Предмет «Менеджмент у державному управлінні» відноситься до циклу фахових дисциплін і є дисципліною за вибором.

Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах: «Теорія і механізми сучасного державного управління», «Державна служба в сучасному світі».

державне-управління

Для освоєння навчальної дисципліни, студенти повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

- мати знання про основи розробки стратегій, аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності організації;

- мати знання про основи розробки державних стратегій, методи прийняття рішень, ведення ділових переговорів;

- мати знання про теорії державного управління та його особливості.

Мета навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні»: розвиток стратегічного мислення, аналітичних здібностей дій студентів, які спеціалізуються у сфері державного та муніципального управління, та прищеплення практичних навичок ставити і вирішувати задачі стратегічного менеджменту на державному, регіональному і муніципальному рівні з метою зменшення розривів між стратегічними намірами і отриманими результатами.

Дана навчальна дисципліна має переконати студентів у тому, що тільки стратегічні підходи до вирішення державних і регіональних завдань забезпечать розвиток держави і вирішення основної проблеми – підвищення добробуту населення держави.

державні-стратегії

Для успішної реалізації поставленої мети передбачається рішення наступних завдань:

- обґрунтувати необхідність розвитку стратегічного мислення, розуміння його сутності і значення для практичної діяльності в органах державної влади;

- вивчити основні поняття теорії стратегічного менеджменту і особливості стратегічного півкроку в державному управлінні;

- розглянути практичні приклади побудови дерева цілей (на прикладі регіону, бізнес - організації);

- прищепити навички формулювання цілей конкретної організації та вивчити методи їх формулювання (на конкретних прикладах);

- вивчити методи побудови стратегії організації і вирішення завдань стратегічного менеджменту (аналіз результатів, розробка альтернативних варіантів змін і т. д.);

- вивчити методи аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації, оцінки нематеріальних ресурсів (компетенція, досвід, навички і т. д.);

- розглянути сутність державної стратегії, роль політиків і держслужбовців у реалізації державної стратегії;

- вивчити досвід побудови адаптивної державної стратегії;

- розглянути поняття державної стратегії як суспільного блага.

За підсумками вивчення навчальної дисципліни студенти повинні володіти набором компетенцій, що дозволяють їм:

- використовувати у своїй роботі тісний взаємозв'язок минулого, теперішнього і майбутнього при аналізі стратегічних завдань;

- оволодівши навичками стратегічного мислення, проводити аналіз завдань державного управління на предмет оцінки їх можливої реалізації, наявності інтелектуальних ресурсів і часу на підготовку і реалізацію;

- вміти використовувати методологію побудови дерева цілей стратегічного управління, вирізняти та обґрунтовувати пріоритети;

- проводити аналіз зовнішнього турбулентного середовища на предмет обліку новизни, несподіванки і непередбачуваності змін;

- вміти проводити оцінку стратегічних можливостей організації в нових умовах, її здатності забезпечувати конкурентоспроможність на тривалу перспективу;

- виявляти причини низької результативності реалізації стратегій; визначити можливі шляхи скорочення розривів між стратегічними очікуваннями і кінцевим результатом;

- постійно відстежувати наявний потенціал знань, який використовується у реалізації стратегій, і необхідність підвищення їх інноваційного рівня;

- вміти знаходити відповіді на питання, чому приймаються саме такі рішення, а не інші;

- обґрунтовувати вибрані шляхи розвитку;

- визначати можливості перекладу прийнятих політичних рішень в реальні дії;

- вміти оцінити критичні важливі умови ефективного використання знань при вирішенні стратегічних завдань державного управління.

Менеджмент-у-державному-управлінні

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Портер М., Малик Ф., Ансофф І., Атаманчук Г. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Менеджмент у державному управлінні» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!