Роздрукувати сторінку

Розвиток персоналу, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Розвиток персоналу» відноситься до дисциплін варіативної частини обов'язкових дисциплін професійного циклу, логічно і змістовно пов'язана з такими дисциплінами як «Психологія», «Основи теорії управління», «Основи управління персоналом», «Основи кадрової політики і кадрового планування», «Організаційна культура», «Управління діловою кар'єрою».

Цілі дисципліни:

- формування у студентів теоретичних і методологічних знань в області управління розвитком персоналу організації;

- набуття вмінь і навичок розробки політики, стратегії і практичних моделей розвитку персоналу;

- оволодіння сучасними технологіями розвитку персоналу;

- вивчення наукових та практичних підходів до управління розвитком персоналу сучасної організації;

- формування вміння розробляти моделі системи розвитку персоналу в конкретній організації та оцінки ефективності діяльності з управління розвитком персоналу;

- формування вміння аналізувати, виявляти проблеми управління розвитком персоналу і розробляти ефективні способи їх вирішення.

Розвиток-персоналу

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- система управління розвитком персоналу організації;

- основні бізнес-процеси в області управління розвитком персоналу: навчання, просування, робота з кадровим резервом;

- організаційне проектування системи управління розвитком персоналу;

- методи оцінки ефективності управління розвитком персоналу.

Дисципліна «Розвиток персоналу» відноситься до вибіркової частини циклу професійних дисциплін і є обов'язковою при освоєнні.

Після вивчення дисципліни студент повинен освоїти частини зазначених у пункті компетенцій і демонструвати наступні результати:

-- Знати:

- основи методології управління розвитком персоналу: концепції, закономірності, принципи та методи управління розвитком персоналу; методи побудови системи управління розвитком персоналу;

- роль і місце розвитку персоналу в загально організаційному управлінні та його зв'язок зі стратегічними цілями організації;

- сутність, цілі, функції та організаційну структуру системи управління розвитком персоналу;

- бізнес-процеси у сфері управління розвитком персоналу та роль в них лінійних менеджерів і фахівців з управління персоналом;

- ролі, функції та завдання менеджера з розвитку персоналу в сучасній організації;

- основи оцінки ефективності управління розвитком персоналу.

управління-персоналом

-- Вміти:

- аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації, для виявлення напрямків розвитку персоналу;

- приймати участь у розробці програми розвитку персоналу;

- розробляти процеси та застосовувати сучасні технології навчання і просування різних категорій персоналу;

- організовувати роботу з кадровим резервом;

- оцінювати ефективність процесів розвитку персоналу.

-- Володіти:

- методами розробки і реалізації стратегій розвитку персоналу;

- методами планування діяльності з управління розвитком персоналу;

- методами організаційного проектування у сфері управління розвитком персоналу;

- методами аналізу економічної, організаційної та соціальної ефективності області управління розвитком персоналу.

управління-розвитком-персоналу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Карташова Л.В., Веснін В.Р., Литвинюк А.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Розвиток персоналу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!