Роздрукувати сторінку

Оцінка ефективності інвестиційного проекту, як навчальна дисципліна

« Назад

Оцінка ефективності інвестиційного проекту – курс, спрямований для вивчення студентами економічних спеціальностей.

Мета курсу: дати студентам комплекс теоретичних знань і практичних навичок про методи інвестиційного проектування та оцінки ефективності інвестиційних проектів в складних економічних умовах, що склалися в даний час.

інвестиційне-проектування

Основні завдання:

- формування у студентів базових понять в області інвестиційного проектування, аналізу і оцінки інвестиційних проектів;

- розвиток економічного мислення у студентів, яке полягає в умінні застосовувати знання, отримані після вивчення даного курсу, у виборі найбільш ефективних проектних рішень;

- професійна орієнтація студентів і придбання практичних навичок у застосуванні методів оцінки інвестиційних проектів та складання експертного висновку про оцінку ефективності інвестиційних проектів;

- забезпечення взаємозв'язку викладання курсів і дисциплін у відповідності з логічною послідовністю викладу економічних і технічних знань.

Необхідний початковий рівень знань студентів: знання загальної економічної теорії, фінансової математики, основ будівельного і технологічного проектування, фінансів і кредитів, регіональної економіки, комерційної діяльності та ін.

Значення дисципліни у підготовці фахівців з оцінки: по закінченні вивчення курсу «Оцінка ефективності інвестиційних проектів» студенти повинні знати:

- базові аспекти передінвестиційних досліджень;

- цикли інвестиційних проектів;

- сутність інвестицій у реальні проекти;

- принципи формування інвестиційних проектів;

- техніко-економічне обґрунтування проектів;

- методологію аналізу і оцінки ефективності капітальних вкладень (реальних інвестицій) за міжнародними критеріями та ін.

Оцінка-ефективності-інвестиційного-проекту

У результаті освоєння дисципліни кожен студент повинен:

-- Знати:

- методологію оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі використання інтегральних економічних показників проектів;

- принципи складання ТЕО проекту та/або бізнес-плану компанії.

-- Вміти:

- аналізувати операційну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства (компанії);

- складати бюджети виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства (компанії) і будувати фінансові моделі;

- розраховувати вартість власного та інвестованого капіталу і визначати ставки дисконтування і коефіцієнти капіталізації;

- аналізувати та оцінювати проектні ризики;

- визначати оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів;

- оцінити економічну ефективність і фінансову спроможність інвестиційних проектів.

-- Володіти:

- основами теорії організаційної поведінки;

- сучасними методиками розрахунку та аналізу характеристик інвестиційних проектів;

- навичками управління компанією на основі концепції максимізації її вартості.

методи-інвестиційного-проектування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бузова І.А., Маховікова Г.А., Терехова В.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Оцінка ефективності інвестиційного проекту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!