Роздрукувати сторінку

Національна економіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Національна економіка – це просторове визначення, специфічна організація життя суспільства.

Метою дисципліни є засвоєння знань про типологію сучасних господарських систем і особливості національної економіки України; структуру національної економіки, основні взаємозв'язки її елементів і зміст основних народногосподарських пропорцій; показники оцінки використання ресурсів національної економіки та її сучасного стану; тенденції розвитку економічної системи України, сутність і причини кризових явищ; показники, що характеризують місце української економіки у світовій економіці; показники та умови забезпечення національної економічної безпеки; функції держави в національній економіці України і зміст її економічної політики.

економічна-політика

Дисципліна «Національна економіка» включена як предмет профілю «Регіональна економіка».

Вивчення дисципліни передбачає значний обсяг самостійної роботи студентів, пов'язаний, насамперед, із вивченням законодавства і нормативно-правового забезпечення управління національною економікою України, підготовкою рефератів (доповідей), виконанням домашніх завдань розрахунково-аналітичного характеру, самостійним вивченням окремих глав (розділів) підручників і навчальних посібників, підготовкою та захистом курсової роботи.

Для контролю знань студентів використовується методика рейтинг-контролю.

соціально-економічні-показники

Для успішного опанування навчальної дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- особливості існування сучасної економіки на макро - і мікрорівні;

- джерела права, систему права і систему законодавства в Україні.

-- Вміти:

- використовувати прийоми математичного аналізу та моделювання, теоретичного і експериментального дослідження для розв'язання економічних завдань;

- проводити аналіз у взаємозв'язку економічних явищ, процесів та інститути на мікро - і макрорівні;

- аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики по соціально-економічним процесам і явищах, досліджувати особливості зміни соціально-економічних показників.

-- Володіти:

- навичками публічного мовлення, аргументації, ведення дискусії;

- навичками застосування сучасного математичного інструментарію для розв'язання економічних завдань.

Перераховані результати навчання є основою для формування таких компетенцій:

-- загальнокультурних:

- здатний аналізувати основні етапи та особливості історичного становлення суспільства для формування громадянської позиції;

-- професійних:

- здатність зібрати та проаналізувати вихідні дані, потрібні для розрахунку економічних та соціально-економічних показників, що окреслюють роботу господарюючих суб'єктів.

 

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Чіповська І.С., Вітте С.Ю., Левченко Т.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Національна економіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!