Роздрукувати сторінку

Історія управлінської думки, як навчальна дисципліна

« Назад

Управлінський досвід і знання накопичувалися століттями і тисячоліттями, однак до системного вивчення історії управлінської думки та історії менеджменту вчені приступили лише XX столітті. Їм належало осмислити витоки та причини формування, основний зміст ключових ідей, етапи розвитку теорії та практики управління, подальші напрямки їх розвитку. Тільки у XX ст. про управління заговорили як про науку.

Народження будь-якої науки триває, як правило, багато років, незважаючи на прискорення темпів руху науково-технічного прогресу і скорочення термінів появи нових ідей. Наука як діяльність по формуванню, систематизації та теоретичного узагальнення об'єктивних знань про навколишню дійсність в процесі накопичення останніх не тільки утворює наукову картину світу, але й диференціюється за певними галузями. Це в підсумку ще в більшій мірі зміцнює становище і статус початкової наукової концепції, що перетвориться в струнку теорію.

Історія-управлінської-думки

Під історією управлінської думки розуміють процес виникнення, розвитку, боротьби і зміни вчень, концепцій, теорій, поглядів, ідей, уявлень про управління організацією (в цілому або її окремих функціональних областей) в різних конкретно-історичних умовах.

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з концептуальними засадами «Історії управлінської думки» як сучасної науки, формування у студентів ключових професійних компетенцій.

Завдання навчальної дисципліни: освоєння професійних знань в області формування сучасних концепцій управління, отримання професійних навичок бачення розвитку менеджменту в історичній ретроспективі і в майбутньому, навичок стратегічного і широкомасштабного мислення.

Дисципліна «Історія управлінської думки» відноситься до професійного циклу, базової частини і входить до складу Теорії менеджменту.

Дана дисципліна базується на вивченні таких предметів: історія, інституціональна економіка, діловий імідж керівника, введення в спеціальність, конфліктологія, ділове спілкування та етика менеджменту.

концепції-управління

Вивчення дисципліни «Історія управлінської думки» є необхідним для таких наступних дисциплін: Теорія організації, організаційна поведінка, корпоративна соціальна відповідальність, управління людськими ресурсами, управління соціальним розвитком організації, соціологія і психологія управління.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- володіє головними періодами розвитку управлінської думки;

- спроможний застосовувати головні теорії мотивації, лідерства і влади для розв’язання управлінських завдань;

- знайомий з основами кроскультурних відносин в менеджменті, здатний ефективно виконувати свої функції в кроскультурному середовищі.

Сьогодні вже з упевненістю можна відзначити, що історія управлінської думки, що склалася в якості самостійного наукового напряму і навчальної дисципліни, не тільки збагачує систему знань про управління, але і забезпечує підвищення науковості у вирішенні управлінських завдань в цілях недопущення промахів і помилок минулого, кращого розуміння дійсності і передбачення майбутнього.

управлінські-завдання

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.А. Богданов, В.М. Бехтярев, О.А. Єраманський, С.Г. Струміліна, А.А. Гастєва та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Історія управлінської думки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!