Роздрукувати сторінку

Венчурний бізнес як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна призначена для студентів факультету економіки «Економіка», що вибрали в якості своїх наукових інтересів коло питань, пов'язаних з економікою інновацій. Дисципліна являє просунутий рівень вивчення сучасних концепцій фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з інноваційною діяльністю. Передбачається також, що студенти володіють базовими знаннями та навичками в області корпоративних фінансів та управління ними.

Мета дисципліни - формування теоретичних знань і практичних навичок при аналізі проблем і прийнятті рішень у сфері венчурного бізнесу.

сфера венчурного бізнесу, показники венчурних пропозицій

Завдання дисципліни:

- вивчення основних положень в області венчурного бізнесу;

- формування вміння виявляти визначальні показники венчурних пропозицій у проектах підвищеного ризику;

- формування вміння складати бізнес-пропозиції для фінансування венчурних проектів;

- формування навичок прийняття організаційно-управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- базові концепції венчурного менеджменту;

- форми організації ринку венчурного капіталу;

- джерела і типи фінансування венчурного підприємства;

- методи оцінки інноваційної компанії;

- моделі співпраці держави і венчурного капіталу;

- методи оцінки економічної ефективності венчурних проектів.

фінансування венчурних проектів

Після вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати:

-- Знати:

- базові положення венчурного менеджменту;

- методологічні основи оцінки інноваційної компанії;

- методи оцінки економічної ефективності венчурних проектів;

- джерела і типи фінансування венчурного підприємства;

- моделі організації інноваційної діяльності;

- особливості фінансування інноваційних проектів;

- «проривні» напрями інноваційної діяльності, що представляють інтерес для венчурних інвесторів;

- сучасні концепції корпоративних фінансів та інвестиційної діяльності;

- принципи функціонування венчурних фондів, корпоративних венчурних фондів, бізнес-ангелів, венчурних фондів за участю держави;

- принципи функціонування інноваційної інфраструктури регіону та держави.

-- Вміти:

- виявляти визначальні показники венчурних пропозицій у проекти підвищеного ризику;

- складати бізнес-пропозиції для фінансування венчурних проектів;

- застосовувати сучасні методи оцінки бізнесу; оцінки ефективності проектів; оцінки потенціалу технологій;

- виділяти фундаментальні фактори, що впливають на прийняття рішень венчурними інвесторами;

- виділяти фактори систематичного та специфічного ризиків, що впливають на прийняття фінансових рішень, аналізувати емпіричні дані, що дозволяють визначити наявність факторів ризику;

- будувати довгострокові і короткострокові моделі, що визначають функціонування венчурних фондів;

- розуміти принципи, на яких приймаються рішення про вихід венчурних інвесторів з фінансованих проектів;

- виділяти особливості функціонування неформальних, інституційних та корпоративних венчурних інвесторів.

венчурний бізнес, інноваційна діяльність

-- Володіти:

- навичками прийняття організаційно-управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності.

Якщо Ви вивчаєте курс «Венчурний бізнес» і Вам необхідна допомога в підготовці розрахункових та інших видів робіт звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!