Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Економіка та управління національним господарством

Економіка та управління національним господарством, як навчальна дисципліна

« Назад

Національне господарство розвивається в складній мережі міжгалузевих взаємозв'язків, які зрозуміти у всій їх сукупності шляхом простого підсумовування неможливо. Наприклад, попит на метал робить вплив на видобуток залізної руди і руд, що містять різні метали і речовини, необхідні для одержання сталі і сплавів. Це в свою чергу збільшує попит на гірничорудну техніку.

Національне господарство всіх країн тією чи іншою мірою залежить від зовнішньої торгівлі, яка зачіпає економічні інтереси різних верств населення. Тому держава в законодавчому порядку встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики. Історично склалися два протилежні види такої політики: протекціонізм і свобода торгівлі.

Економіка-та-управління-національним-господарством

Національне господарство - це макроекономічний організм, який історично склався в певних територіальних межах, всередині якого на основі поділу праці здійснюється безперервний процес виробництва, обміну і споживання матеріальних благ і послуг для задоволення зростаючих потреб населення даної країни. Такий господарський організм має єдину державно-політичну систему, що володіє монополією на управління товариством для підтримки його економічного та соціального ладу.

Мета вивчення дисципліни «Економіка та управління національним господарством» – оволодіння теоретико-методологічних засад, методичних підходів і прикладних аспектів формування ефективних економічних і управлінських відносин на рівні підприємств, галузей, ринків і АПК в цілому.

Завданнями вивчення дисципліни «Економіка та управління національним господарством» є:

- поглиблення знань про сучасні теорії і концепції відносин;

- освоєння методології, методів і практичних підходів до аналізу і проектування економічних і управлінських систем в національному господарстві;

- розвиток особистісних навичок виявлення і вирішення актуальних проблем розвитку національних економічних і управлінських відносин.

національне-господарство

Дисципліна «Економіка та управління національним господарством» відноситься до обов'язкових дисциплін. Дисципліна базується на знаннях, наявних у студентів при отриманні професійної освіти.

Для якісного засвоєння дисципліни студент повинен:

- знати ключові положення таких дисциплін як «Економічна теорія», «Менеджмент», «Економіка підприємств», «Економіка АПК», «Організація виробництва на підприємствах АПК», «Організація підприємництва» та ін.;

- вміти застосовувати загальні методологічні підходи техно-соціології до вивчення явищ економічного життя, використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних.

Дисципліна «Економіка та управління національним господарством» направлена на формування у студентів універсальної компетенції: «здатності до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях»; здатність самостійно здійснювати науково-дослідну діяльність з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно - комунікаційних технологій;

- професійних компетенцій: здатність самостійного використання і розвитку теорії та методології аграрних відносин, агропромислового комплексу, аграрної політики і функціонування агропродовольчих ринків; володінням методами аналізу та вирішення соціальних, економічних і організаційно-управлінських проблем розвитку підприємств і галузей агропромислового комплексу.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати: теоретичні і методологічні засади, методи і способи управління економічними системами, інституційні та інфраструктурні аспекти їх розвитку економічних систем, основні концепції теорії аграрних відносин, закономірності розвитку та регулювання ринків і агропромислової інтеграції, особливості відтворювального процесу та інституційної структури в сільському господарстві, методологію планування і управління на різних рівнях АПК;

Вміти: застосовувати методологію системного, процесного, функціонального, неокласичного та інституціонального підходів до дослідження економічних і управлінських відносин; критично аналізувати, структурувати, описувати та узагальнювати сучасні проблеми економіки і управління в АПК; застосовувати теоретичні концепції, сучасні інструменти менеджменту в контексті конкретних ситуацій;

Володіти: вмінням вивчення систем різного масштабу, рівня, сфер дії і форм власності в якості об'єктів управління; навичками виявлення невирішених проблем у економічних, управлінських і соціальних відносинах в агропромисловому комплексі, розробки і обґрунтування пропозицій щодо їх вдосконалення.

економічні-і-управлінські-відносини

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Черемисин В.Є., Пінчук В.Н., Вовненко Г.І. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка та управління національним господарством» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи розрахункову.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!