Роздрукувати сторінку

Аналіз фінансової звітності, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна "Аналіз фінансової звітності" є однією із спеціальних економічних дисциплін і спирається на теоретичні основи таких дисциплін, як економічна теорія, право, ціноутворення, світова економіка, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік та ін.

Цілі дисципліни: придбання сукупності теоретичних знань про концептуальні засади фінансової звітності, методи аналітичної обробки даних і практичних навичок щодо проведення аналізу фінансової звітності організацій різних сфер діяльності з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Важливим аспектом закріплення отриманих знань є отримання практичних навичок. Обов'язковою умовою успішного вивчення є систематична самостійна робота студентів з сучасною діючою системою нормативного регулювання бухгалтерського обліку, цивільного законодавства.

Аналіз-фінансової-звітності

Завдання дисципліни:

- розуміння сутності бухгалтерської фінансової звітності;

- оцінки інформативності фінансової звітності:

-- впливу на інформативність звітності орієнтації на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

-- читання основних форм звітності;

-- розробки аналітичних форм звітності;

-- використання результатів аналізу звітності при стратегічному та поточному плануванні і управлінні.

Дисципліна відноситься до варіативної частини структури бакалаврату по напрямку «Економіка» і є дисципліною за вибором профілю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

фінансова-звітність

Для успішного опанування дисципліни «Аналіз фінансової звітності», студент повинен:

1. Знати:

- основні принципи та правила ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, витрат, фінансового результату, капіталу комерційних організацій;

- систему збору, обробки та підготовки інформації фінансового та управлінського обліку і складання бухгалтерської звітності.

2. Вміти:

- вирішувати стосовно до конкретної ситуації питання оцінки об'єктів бухгалтерського обліку, облікової реєстрації інформації з метою подальшого її подання фінансової звітності та використання в процесі прийняття рішення;

- грамотно інтерпретувати і застосовувати нормативні документи, що регламентують правові, облікові та податкові аспекти діяльності організацій щодо окремих об'єктів бухгалтерського обліку.

3. Володіти:

- навичками аналізувати проблемні ситуації та визначати належну базу для оцінок з метою формулювання проблем і знаходження шляхів їх вирішення.

Дисципліна «Аналіз фінансової звітності» є основою для проходження переддипломної практики та написання науково-дослідницької роботи.

В результаті освоєння компетенції студент повинен володіти:

- уявленнями про відносність звітних показників та вплив методів оцінки об'єктів бухгалтерського спостереження на загальну оцінку майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта;

- навичками обробки облікової інформації про об'єкти бухгалтерського спостереження з метою подальшого її подання бухгалтерській (фінансовій) звітності; сучасними методиками проведення аналізу фінансової звітності.

фінансові-результати

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шеремет А.Д., Негашев Є.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи магістерську з курсу «Аналіз фінансової звітності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!