Роздрукувати сторінку

Ресторанно-гостинний бізнес, як навчальна дисципліна

« Назад

Ресторанно-гостинний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції. Готельно-ресторанна справа - одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки.

Цілі опанування дисципліни:

- вивчення світового досвіду розвитку готельного та ресторанного бізнесу;

- перспективи українського готельного і ресторанного бізнесу на міжнародному ринку;

- надання студентам знання особливостей національної та міжнародної індустрії гостинності;

- аналіз впливу міжнародного готельного і ресторанного бізнесу на економіку України.

готельний-бізнес

Дисципліна «Ресторанно-гостинний бізнес» відноситься до професійного циклу дисциплін. Для освоєння дисципліни студент повинен оволодіти загальнокультурними і професійними компетенціями у ході вивчення наступних дисциплін: «Теорія та методологія соціально-економічних досліджень у професійній діяльності», «Економіка фірми», «Світова культурна спадщина в індустрії гостинності», «Технології формування та просування готельного продукту», «Країнознавство».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття, елементи та принципи організації готельної справи;

- науково-практичні підходи до формування продуктової і цінової політики готельного підприємства, систему каналів збуту готельних продуктів;

- сучасні методи дослідження ринку готельних послуг, принципи комплексного підходу до оцінки стану, проблем та перспектив ринку готельних послуг;

- сутність та види інновацій у сфері готельного та ресторанного бізнесу, етапи розробки і впровадження інновацій в готелі;

- методологію прогнозування і планування різних напрямків готельної та ресторанної діяльності;

- систему класифікацій, що застосовується в сучасній готельній та ресторанній індустрії, критерії оцінки готелів та інших засобів розміщення підприємств громадського харчування.

ресторанний-бізнес

-- Вміти:

- створювати та вдосконалювати організаційні структури засобів розміщення, координувати виробничо-технологічні процеси готелів і ресторанів;

- виявляти і аналізувати стан ринку готельних послуг, визначати пріоритетні напрями діяльності підприємства в довгостроковій і короткостроковій перспективі;

- аналізувати наукові гіпотези, проекти і програми;

- виявляти і аналізувати прогресивні, конкурентоспроможні форми обслуговування в сфері готельних і ресторанних послуг, розробляти програму впровадження інновації в практику готельного і ресторанного підприємства;

- оцінювати тенденції розвитку готельної індустрії, визначати перспективні напрямки і формувати господарську стратегію готельного (ресторанного) підприємства;

- провести оцінку готелів, інших засобів розміщення та підприємств громадського харчування відповідно до критеріїв прийнятої системи класифікації.

-- Володіти:

- навичками розмежування функцій, розподілу організаційних завдань, обов'язків, прав і відповідальності, засобами усунення організаційних невідповідностей;

- методами аналізу процесів готельного підприємства та методами організаційної діагностики;

- навичками планування, організації та проведення комплексних досліджень ринку готельних послуг;

- навичками розробки інноваційного продукту від дослідження ринку нових готельних продуктів до впровадження розроблених інновацій в діяльність готелю;

- навичками визначення основних напрямків розвитку готельного підприємства в умовах сучасного стану готельної і ресторанної індустрії, формулювання стратегічних і тактичних цілей і завдань підприємства;

- навичками щодо організації робіт з оцінки та підтвердження відповідності готелю та ресторану прийнятою системою класифікації.

Ресторанно-гостинний-бізнес

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Семенов В. В., Мюссе Л., Гладков Г. А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Ресторанно-гостинний бізнес» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!