Роздрукувати сторінку

Економіка праці та соціально-трудові відносини, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивченням головного і найбільш активного економічного ресурсу – трудових ресурсів та їх функціонування (праці) займається кілька галузей науки і навчальних курсів: соціологія і економіка праці, організація й нормування праці, управління персоналом, ринок праці, фізіологія і психологія праці, трудове право та ін. Серед економіко-трудових наук провідною і найбільш узагальнюючою є Економіка праці та соціально-трудові відносини.

У широкому, відтворювальному сенсі дисципліна ставить перед собою мету - вивчати трудові ресурси (трудовий потенціал) – значить вивчати їх виробництво, тобто формування, підготовку та перепідготовку сукупної робочої сили; її розподіл між сферами та видами економічної діяльності, між підприємствами (фірмами); використання трудових ресурсів, тобто процес праці. А ефективне використання робочої сили неможливо без відповідної організації і нормування праці, її управління.

Економіка-праці-та-соціально-трудові-відносин

Тому розмежування наук про робочу силу та працю дещо умовно, бо трудова діяльність є єдиною і цілісною, разом з тим багатогранна. Хоча в цілях всебічного і глибокого вивчення праці, необхідно розрізняти науку про працю та навчальні дисципліни про нього. Разом з тим для цілісного сприйняття трудової діяльності, для забезпечення результативності досліджень слід здійснювати принцип міждисциплінарності.

У дослідженні і вивченні трудових ресурсів потрібно врахувати два вихідних методологічних принципи:

Перший – методологічний плюралізм. Оскільки трудова діяльність багатогранна, втілює в собі різні соціальні відносини між людьми, потрібні різні підходи до їх вивчення. Сформувалася в останній третині ХХ ст. посткласична наука виходить з того, що різні теорії і концепції стосовно правильно визначають окремі сторони і властивості об'єкта пізнання. Вони не суперечать, а доповнюють один одного. Взяти, наприклад, характеристику товару і його властивостей трудовою теорією вартості та теорією граничної корисності. Разом з тим слід підкреслити, що в інтересах плідного вивчення в даному випадку за вихідну основу треба взяти трудову теорію. В освоєнні інших категорій вихідною базою може бути інша теорія, наприклад теорія факторів виробництва.

Другий принцип - необхідність розрізнення і використання загальноцивілізаційного та регіонального-цивілізаційного підходів до дослідження і вивчення праці. З точки зору першого підходу людство, безумовно, розвивається в постіндустріальному напрямі. У розвинених країнах постіндустріальне суспільство стало реальністю, тут основні матеріальні і культурні потреби більшості населення стабільно задовольняються. Найважливішою тенденцією виробництва і основним завданням системи освіти є розвиток особистості, за словами А. Сени, розширення можливостей для вибору стилю життя і свободи. Але з точки зору регіонально-цивілізаційного підходу понад 6/7 населення земної кулі, за винятком окремих острівців у вигляді нових індустріальних країн знаходяться на індустріальній стадії або в умовах переходу до неї.

робоча-сила

Об'єктом вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» дослідження є працездатне населення країни, регіону і категорії, які характеризують поняття «трудові ресурси (трудовий потенціал)».

Предметом вивчення «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є основний зміст відтворення трудових ресурсів на всіх його стадіях: їх формування і розвитку, розподілу та використання в цілях підвищення економічної і соціальної ефективності праці. Предмет вивчення виступає конкретизацією його об'єкта.

Для вивчення курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» потрібні знання з таких дисциплін: «Світова економіка і міжнародні відносини», «Питання економіки», «Економіка України», «Україна: аспекти праці», «Економіст», «Економіст» та ін.

трудові-ресурси

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Давидова І.О., Семикіна М.В., Макарова О.В та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка праці та соціально-трудові відносини» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи статтю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!