Роздрукувати сторінку

Самоменеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Самоменеджмент» призначена для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом «Менеджмент» з метою формування у студентів уявлень і навичок самоменеджменту для підвищення ефективності управлінської діяльності.

Метою дисципліни «Самоменеджмент» полягає у формуванні у студента комплексу знань, необхідних йому в самостійному орієнтуванні на практиці і прийнятті оптимальних управлінських рішень в сучасному менеджменті.

Самоменеджмент

Бакалавр повинен бути підготовлений до вирішення наступних завдань у відповідно до видів професійної діяльності по дисципліні:

-- організаційно-управлінській:

- формування організаційної і управлінської структури організацій;

- мотивування та стимулювання персоналу організації, спрямоване на досягнення стратегічних та оперативних цілей.

-- інформаційно-аналітична:

- збір, обробка і аналіз інформації про фактори зовнішнього і внутрішнього середовища організації для прийняття управлінських рішень;

- побудова внутрішньої інформаційної системи організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю.

-- підприємницька:

- організація підприємницької діяльності.

Завдання:

1. Розглянути поняття «самоменеджмент» як категорію менеджменту.

2. Вивчити складові самоменеджменту менеджера – підприємця.

3. Розвивати вміння і навички самоменеджменту у майбутніх менеджерів–підприємців.

4. Навчити оцінювати вплив рівня самоменеджменту підприємця на результати діяльності малого підприємства.

стимулювання-персоналу-організації

Дисципліна «Самоменеджмент» відноситься до варіативної частини професійного циклу.

Даний курс передбачає взаємозв'язки з дисциплінами: «Основи підприємництва», «Організаційне проектування і розвиток малого бізнесу», «Управління людськими ресурсами», «Лідерство в малому бізнесі» ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– принципи використання часу;

– класифікацію витрат робочого часу;

– методи прийняття рішень;

– принцип Парето;

– АБС-аналіз;

– природу іміджу;

– правила перебудови іміджу;

– правила правильного делегування повноважень;

– механізми пам'яті;

– методи профілактики стресу.

-- Вміти:

– формулювати життєві цілі;

– планувати особистий час;

– виявляти пріоритети за допомогою АБС-аналізу;

– адаптуватися в колективі;

– управляти стресом.

-- Володіти:

- технологіями пошуку життєвих цілей;

- технікою планування особистого часу;

- технікою формування іміджу.

структура-організації

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Сидорова Н. А, Анісінкова Є. Б., Калінін С. І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Самоменеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!