Роздрукувати сторінку

Рекламний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Рекламний менеджмент — це багаторівнева організаційна структура і складний процес взаємодії учасників рекламної діяльності.

Цілі опанування дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про специфіку рекламної комунікації, виробити навички та вміння, необхідні для спостереження за рекламною діяльністю, її аналізу та оцінки;

- дати систематизоване уявлення про історичне становлення рекламної діяльності, її соціально-психологічні та економічні передумови;

- визначити роль рекламної діяльності в маркетинговій комунікації, пояснити маркетингову концепцію і її розвиток;

- сформувати навички проведення якісного аналізу основних компонентів маркетингового процесу;

- ознайомити з особливостями рекламного повідомлення, його композицією, основними методами впливу в рекламі і навчити використовувати отримані знання на практиці при розробці рекламного тексту;

- ознайомлення з найцікавішими творчими концепціями створення рекламного тексту;

- навчити основних методів оцінки ефективності рекламного повідомлення.

 

Для освоєння дисципліни студентам потрібна підготовка в обсязі, відповідному успішному проходженню курсів: "Основи менеджменту" і "Основи брендингу".

Предмет курсу включає в себе вивчення загальних принципів побудови системи рекламного менеджменту, механізму управління рекламною діяльністю. В рамках навчальної дисципліни приділяється особлива увага плануванню рекламних компаній, визначення творчої стратегії, стратегії використання засобів реклами, контролю за рекламною діяльністю і оцінці її ефективності.

Навчальна дисципліна покликана сформувати у студента навички аналітичного розрізнення поглядів і підходів до існуючої практики на рекламному ринку України і вміння сприймати їх системно, в комплексі, усталених теоретичних підходів у рекламній справі.

Навчальний курс "Рекламний менеджмент" розрахований на підготовку фахівців, планування, організації та безпосереднього виробництва реклами, фахівців управління рекламною діяльністю підприємства в конкурентних умовах сучасного ринку. Вивчення курсу органічно пов'язане з освоєнням економічних і управлінських дисциплін (курс загального менеджменту, економіки) і є продовженням низки спеціальних курсів («введення в спеціальність», «основи реклами»), є базою для освоєння таких навчальних дисциплін як «конструювання реклами», «копіратйтинг».

Викладання навчального курсу має здійснюватися виходячи з уявлення про рекламу як складову маркетингових комунікацій. В основу курсу покладено сучасні уявлення про рекламу та принципи управління, враховані зарубіжні і українські досягнення в області теорії і практики реклами.

Тому завданнями викладу матеріалу і роботи студентів над його засвоєнням є:

- формування уявлення про сутність і зміст рекламного менеджменту;

- розуміння основних теоретичних підходів до проблеми управління рекламою в сучасній теорії та практиці;

- усвідомлення ролі та значення оцінки ефективності рекламного повідомлення та рекламної компанії;

- знайомство студентів з типологією і особливостями різних видів реклами;

- тренування в прийомах роботи з різними типами організації рекламної діяльності;

- отримання знання умов формування різних принципів управління плануванням і організацією рекламної активності підприємства;

- розуміння і пояснення порядку формування рекламного бюджету;

- формування у студентів навичок планування рекламної діяльності на стратегічному і тактичному рівнях;

- вивчення структури і функцій рекламних агентств і служб.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність аналізувати поведінку споживачів економічних благ і формування попиту;

- уміння використовувати у практичній діяльності організацій інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень та порівняльного аналізу кращих практик в менеджменті.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- інструментарій створення і просування товарів і послуг;

- як використовувати різні канали для просування товару;

- основи розрахунку бюджетної та рекламної ефективності;

- можливості застосування інструментів маркетингу, PR та реклами на різних стадіях розвитку компанії.

Рекламний-менеджмент

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шарков Ф. І, Годін А. М., Чумиков А. Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати курсову роботу чи магістерську з предмету «Рекламний менеджмент» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!