Роздрукувати сторінку

Менеджмент персоналу, як навчальна дисципліна

« Назад

«Менеджмент персоналу» - предмет, який досить часто можна зустріти під назвою «Управління персоналом», адже слово «менеджмент» означає управління.

Мета досліджуваної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних навичок у галузі кадрового менеджменту та вміння керувати персоналом організацій різних форм власності в сучасній ринковій економіці.

кадровий-менеджмент

Дисципліна «Менеджмент персоналу» відноситься до базових дисциплін профілю і взаємодіє з навчальними курсами, такими як «Менеджмент» і «Маркетинг».

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні терміни і поняття дисципліни, методики розвитку управління персоналом і способи прийняття управлінських рішень на основі аналізу управління людськими ресурсами;

- технічні і програмні засоби реалізації інформаційних технологій, що використовуються в УП;

- законодавчо - правові акти і документи.

-- Вміти:

- використовувати одержані знання в області управління персоналом (УП) для прийняття управлінських рішень в області планування, найму, набору, відбору персоналу;

- застосовувати методи, способи, напрями та проведення аналізу в УП;

- застосовувати системний підхід до розвитку УП;

- давати оцінку виконання обов'язків працівника в системі УП;

- працювати в якості користувача персонального комп'ютера, використовувати зовнішні носії інформації для обміну даними, працювати з програмними засобами загального призначення.

-- Володіти:

- методами системного аналізу в галузі розвитку УП;

- моделлю УП у відповідності з моделлю управління організацією;

- методами планування УП і прийомом обґрунтованих управлінських рішень при роботі з людськими ресурсами для ефективної діяльності підприємства.

Менеджмент-персоналу

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- здатністю володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- готовність до кооперації з колегами, роботи в колективі;

- здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях і готовністю нести за них відповідальність.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати: основний інструментарій УП, проведення системного аналізу, сучасні тенденції розвитку управління персоналом, методи планування, наймання, відбору людських ресурсів, що застосовуються на практиці, методи оцінки працівників, також законодавчі документи.

Вміти: вибирати модель УП, визначати фактори, що впливають на УП, давати оцінку людським якостям, навичок, здібностей, розрізняти, що таке управління персоналом і управління людськими ресурсами.

Володіти: вміннями і навичками УП підприємства, пошуком інформації за отриманим завданням та вибором інструментальних засобів для обробки даних, необхідних для прийняття управлінських рішень у галузі управління персоналом.

управління-персоналом

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Дятлов В.А., Кібанов А.Я., Одєгов Ю.Г., Пихало В.Т. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Менеджмент персоналу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!