Роздрукувати сторінку

Міжнародні стратегії економічного розвитку, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Міжнародні стратегії економічного розвитку» розкриває еволюцію менеджменту як філософії та інструменту ефективного міжнародного бізнесу. Вивчаються причини звернення компаній до міжнародного менеджменту як функції управлінської діяльності. Розглядаються принципові особливості внутрішнього та зовнішнього середовища, форми і методи її дослідження, а також практичні кроки з розробки та реалізації стратегій. Аналізується процес вибору стратегії і розробки плану виходу на міжнародний ринок. Розглядаються особливості розробки маркетингового комплексу для іноземного ринку і прийняття рішень у системі міжнародного менеджменту.

Мета викладання дисципліни: формування професійних компетенцій з визначення особливостей міжнародних стратегій економічного розвитку та практичних навичок щодо формування стратегії розвитку національної економіки.

міжнародний-менеджмент

Перелік професійних компетенцій, які має придбати студент:

-- Знання і розуміння:

- теорій розвитку і економічного зростання, механізмів діяльності міжнародних організацій щодо формування міжнародних стратегій економічного розвитку та участі в цих процесах України;

- особливості впливу глобалізаційних тенденцій на розвиток економічних агентів змісту і логіки формування міжнародними інститутами стратегій розвитку;

- методів управління міжнародною діяльністю держави в умовах глобалізації.

-- Використання знань та навичок:

- уміння визначати фактори зовнішнього середовища, які впливають на формування стратегії розвитку національної економіки і держави;

- вміння аналізувати сучасну міжнародну регуляційно – координаційну політику та інтерпретувати отримані результати;

- уміння визначати пріоритетні напрямки розвитку держави в умовах глобалізації;

- вміння виявляти і враховувати при формуванні стратегії розвитку глобальні тенденції, діяльність міжнародних організацій;

- вміння розробляти стратегію розвитку держави;

- вміння розробляти і застосовувати механізми управління міжнародною економічною діяльністю держави;

- володіння методами прийняття і реалізації стратегічних і тактичних рішень по реалізації стратегії економічного розвитку держави;

- уміння визначати необхідність залучення міжнародних організацій до планування та реалізації економічної стратегії держави;

- вміння проводити науково - дослідну роботу, інтерпретувати отримані результати та звітувати про них;

- вміння реалізовувати загальні та специфічні функції управління підрозділами, які пов'язані з втіленням стратегії економічного розвитку держави володіння методами оцінки ефективності стратегії розвитку.

міжнародні-організації

-- Формування суджень:

- здатність обґрунтовувати доцільність і необхідність формування стратегії економічного розвитку держави;

- здатність оцінити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на процедури формування стратегій розвитку економічних агентів та особливості їх реалізації;

- здатність обґрунтувати функції держави у формуванні і реалізації стратегії економічного розвитку національної економіки;

- здатність визначити особливості сучасної системи координації економічної політики і можливі напрямки її вдосконалення;

- здатність встановити фактори, які впливають на еволюцію інститутів регулювання міжнародних економічних відносин;

- здатність визначити методи і механізми подолання глобальних проблем сучасного світового співтовариства;

- здатність встановлювати переваги та недоліки стратегій економічного розвитку різних держав світу, обґрунтовувати доцільність їх застосування окремих елементів в умовах України;

- здатність встановлювати параметри оцінки ефективності стратегії економічного розвитку;

- вміння обґрунтувати тактичні та операційні заходи щодо реалізації стратегії розвитку держави.

Міжнародні-стратегії-економічного-розвитку

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Чернега О.Б. Семенов А.А., Белозубенко В.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Міжнародні стратегії економічного розвитку» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!