Роздрукувати сторінку

Управління підприємством, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма дисципліни є частиною основної освітньої програми вищої освіти напрямок «Економічна безпека» профіль «Економіко-правове забезпечення економічної безпеки» відповідно до напрямку підготовки «Управління організацією (підприємством)».

Метою освоєння навчальної дисципліни «Управління підприємством» є: формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок з основних аспектів у галузі менеджменту та формування компетенцій, які дозволять приймати ефективні управлінські рішення в професійній діяльності випускників за спеціальністю «Економічна безпека».

професійна-діяльність

Завдання дисципліни:

- навчити студентів основам теоретичного і практичного менеджменту; функцій і методів управління; процесу прийняття управлінських рішень; особливостям управління організацією та її функціональними підсистемами;

- розвинути самостійність мислення і творчий підхід при аналізі конкретних ситуацій у різних видах діяльності;

- виробити навички прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення найбільшого виробничого і комерційного результату роботи підприємства;

- отримання знань щодо здійснення бухгалтерського, фінансового, оперативного, управлінського та статистичного звітів на підприємстві;

- оволодіння навичками щодо розробки стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств, організацій, та підготовці програм її реалізації.

Дисципліна «Управління підприємством» включена в базову (загальнопрофесійну) частину професійного циклу за кваліфікацією «Економічна безпека».

Управління-підприємством

Вивчення дисципліни «Управління підприємством» базується на сумі знань і навичок, отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як «Економічна теорія», «Правове регулювання професійної діяльності». У свою чергу «Управління підприємством» є основою для вивчення таких наступних дисциплін, як «Комерційна діяльність», «Маркетинг».

У результаті вивчення курсу студенти повинні отримати знання про:

- здатність організовувати і планувати службову роботу підлеглих, проводити контроль і облік її підсумків;

- здатність здійснювати документаційне забезпечення управлінської праці.

-- Знати:

- сутність, зміст, основні принципи, функції, методи менеджменту, цілі і стратегії організації, управління персоналом.

-- Вміти:

- орієнтуватися в питаннях управління підприємством, його матеріальними ресурсами, фінансами, персоналом.

-- Володіти:

- формами підготовки та впровадження управлінських рішень, налагодження комунікацій, мотивації працівників, вирішення конфліктів.

управлінські-рішення

Свою увагу зародження та формуванню предмету приділяли такі науковці: Веснін В.Р., Коротков Є.М., Лукічева Л.І. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи магістерську з предмету «Управління підприємством» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!