Роздрукувати сторінку

Антикризове управління, як навчальна дисципліна

« Назад

Антикризове управління – управління, направлене на передбачення небезпеки кризи, аналіз її ознак, прийняття заходів по зменшенню негативних проявів кризи, застосування факторів кризи для майбутнього становлення підприємства. Інакше кажучи, антикризове управління – комплекс заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації, ліквідації кризових явищ та їх причин на всіх рівнях економіки підприємства.

Для становлення таких механізмів потрібна теорія і практика системного аналізу фінансово-економічного стану організацій; законодавча база, що упроваджує порядок розв’язання конфліктів; корпоративна культура та підготовлені кадри. В силу збільшення чисельності господарюючих суб'єктів базові знання, вміння і навички в галузі антикризового управління потрібні широкому колу спеціалістів, зайнятих в українській економіці.

Антикризове-управління

Курс «Антикризове управління» направлений на формування у студентів ВНЗ знань, вмінь і компетенцій, передбачених за напрямами «Економіка» і «Менеджмент».

Предметом вивчення антикризового управління є проблеми, передбачувані і реальні причини, симптоми та фактори кризи, тобто усі прояви сукупного підвищення протиріч, які викликають настання кризи. Головна увага надається засобам і способам розпізнавання передкризових ситуацій та управління в умовах кризи.

Особливістю предмету, що читається студентам є: опанування причин та етапів становлення криз державного управління, основних напрямків реформування державної влади і управління в Україні, досвіду антикризового управління не лише України, але і закордонних держав.

Ціллю даного предмету в структурі навчання спеціалістів є придбання потрібних знань, вмінь і науково-практичних уявлень у галузі організації комплексного розвитку та функціонування антикризового управління як системи, а також інституту банкрутства в Україні на сьогоднішньому етапі економічних перетворень.

антикризові-методи-управління

Мета курсу Антикризове управління - сформувати у студентів систему знань, потрібних для:

1) аналізу сучасних питань в сфері управління в умовах кризи;

2) практичній реалізації комплексу заходів з антикризового управління в період фінансових та грошово-кредитних відносин контрагентів;

3) формування антикризових методів управління, як на рівні країни, так і на рівні окремо взятого підприємства.

Завдання предмету Антикризове управління:

- відобразити сучасні актуальні питання оцінки ступеня надійності, фінансової стійкості суб'єктів економічних відносин;

- ознайомити з чинною практикою фінансового оздоровлення та санації на різних рівнях економіки, а також зі сформованим механізмом реалізації процедур банкрутства в Україні.

Курс сформований на знанні дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий менеджмент».

Програма предмету Антикризове управління передбачає вивчення дев’яти тем.

Перша тема – введення в предмет. Відзначені види антикризового управління: на підприємстві, що потрапив у зону кризи, і на фінансово стійке підприємстві. Описано механізми та принципи антикризового управління.

У другій темі розглянуті форми економічних криз, їх місце в соціально-економічному становленні суспільства. Потім розглянуті фактори та типи криз на підприємстві, їх причини, множинний характер і необхідність комплексного антикризового управління підприємством включаючи всі області управлінської роботи: фінанси, маркетинг, персонал, відносини з пресою, клієнтами, постачальниками і т. д.

У третій темі досліджено проблеми державного антикризового регулювання, його цілі і завдання і методи. Зазначені види антикризового регулювання, представлені структури (інститути), є учасниками регулювання кризових ситуацій.

Четверта тема присвячена економічним і в основному правовим механізмів антикризового регулювання. Представлені особливості банкрутства індивідуальних підприємців, фінансових і, зокрема, кредитних організацій, а також спрощені процедури банкрутства та процедура досудової санації.

П'ята тема присвячена методичним основам антикризового управління. Наведено методи оцінки ймовірності та профілактики банкрутства, засновані на аналізі внутрішньої і зовнішньої звітності підприємства. Розглянуто моделі прогнозування банкрутства: модель Е. Альтмана, модель Р. Таффлера, рейтингова методика Р. В. Савицької та ін. Відповідні нормативні документи представлені у додатках.

Шоста тема присвячена принципам до виводу підприємства з кризи. Представлені головні механізми фінансової стабілізації. Наведені приклади відповідних управлінських впливів.

У сьомій темі досліджено питання становлення та використання антикризових стратегій. Показані типи стратегій, етапи їх розробки. Обговорено проблеми управління ризиками, стратегія і тактика санації як регулярної процедури, розглянуті питання антикризового управління виробничими фондами підприємства, застосування інновацій як заходів антикризової політики.

В восьмий темі розглянуто механізми управління змінами: прикладі реструктуризації кризового підприємства.

Дев'ята тема присвячена соціальним факторам антикризового управління роботи з персоналом в кризовій ситуації, взаємодії з профспілками.

Цікавим є те, що курс «Антикризове управління» представляє одну з галузей теорії і практики управління організаціями.

регулювання-кризових-ситуацій

Свою увагу становленню предмету приділили такі науковці: Чеботар Ю.М., Крейніна М.Н., Бірман Г., Шмідт С.

Отже, якщо Вам цікавий курс «Антикризове управління» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не можете виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!