Роздрукувати сторінку

Організація виробництва, як навчальна дисципліна

« Назад

Організація виробництва є найважливішим компонентом усього процесу управління підприємством, так як ефективність її залежить від своєчасного обліку безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів: посилення конкурентної боротьби, внутрішніх нових технологій, подорожчання матеріальних і трудових ресурсів, переходу від ринку виробника до ринку покупців, повсюдного впровадження інформаційних систем; необхідності перестроювання в найкоротші терміни виробництва з метою розширення і оновлення номенклатури виробів, що випускаються на основі нових технологій і гнучкого інтегрованого виробництва.

У зв'язку з цим основною метою курсу є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в області організації виробництва в поєднанні з перевіркою економічної доцільності обраних організаційно-технічних рішень.

Організація-виробництва

Завданнями вивчення дисципліни є:

1. вивчення теоретичних основ курсу «Організація виробництва»;

2. оволодіння передовими методами організації виробництва;

3. оволодіння передовими оперативно-виробничого планування і управління виробництвом;

4. придбання навичок самостійно приймати управлінські та економічно обґрунтовані організаційно-технічні рішення при управлінні виробництвом.

Навчальна дисципліна «Організація виробництва» пов'язана з наступними дисциплінами: «Економіка підприємства», «Виробничий менеджмент».

Знання дисципліни «Організація виробництва» і отримані при цьому компетенції необхідні, крім безпосереднього використання в подальшій професійній діяльності, і для вивчення наступних дисциплін «Модернізація бізнес-процесів», «Нормування заробітної плати», «Антикризове управління»

Студент, який опанував основи курсу, здатний приймати управлінські рішення, а також оцінювати стратегічні перспективи, маючи комплексні знання про організаційні пристрої та принципи функціонування підприємства (організації).

управління-виробництвом

Перераховані вище компетенції передбачають такі знання, вміння і навички.

Студент повинен знати:

- закони і принципи розвитку організації виробництва;

- методи переведення підприємств на випуск нових виробів;

- критерії оцінки ефективності організації виробництва.

Студент повинен вміти:

- в практичній діяльності оперативно реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх чинників виробництва;

- розробляти основні питання організації виробничих процесів в просторі і в часі;

- планувати технічну підготовку виробництва;

- розраховувати найважливіші техніко-економічні показники виробництва: собівартість, продуктивність праці та ін;

- проводити аналіз та порівняння різних варіантів організаційно- технічних рішень з метою вибору оптимального.

Студент повинен володіти:

- найважливішими методами економічної оцінки організаційно економічних рішень;

- методами переведення підприємств на випуск нових виробів;

- методикою оцінки ефективності організації виробництва.

 

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Самойлович В.Г., Карпов Е.А., Магомедов М.Д., Семенова Г.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Організація виробництва» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!