Роздрукувати сторінку

Організація митного контролю, як навчальна дисципліна

« Назад

Митний контроль - це система заходів, які проводяться митними структурами з ціллю забезпечення дотримання митного законодавства України.

Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми: дисципліна «Організація митного контролю» відноситься до варіативної частини професійної освітньої програми.

митне-законодавство

Викладання курсу та самостійна робота студентів покликані забезпечити досягнення наступних цілей:

• освітня – вивчити основні інститути митного контролю, порядок його проведення, застосування технічних засобів митного контролю;

• практична – придбати початкові вміння та навички у застосуванні митного законодавства, відомчих актів, ТСТК при виконанні обов'язків по своєму посадовому призначенню;

• виховна – прищепити студентам навички правомірної поведінки в процесі реалізації своїх прав при проведенні митного контролю, дати цільову установку на неприпустимість вчинення ними протиправних дій, що тягнуть за собою настання несприятливих наслідків як для осіб, щодо яких здійснюється митний контроль, так і для них самих.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація митного контролю» студент повинен:

• знати головні принципи організації митного контролю, діюче митне законодавство, практику його застосування;

• вміти правильно застосовувати норми митного права і технічні засоби митного контролю при виконанні обов'язків по своєму посадовому призначенню, самостійно поповнювати свої професійні знання;

• бути ознайомленим з проблемами, що виникають при здійсненні митного контролю, з основними напрямками підвищення ефективності митного контролю, з перспективами вдосконалення митного законодавства, що регламентує організацію та порядок проведення митного контролю.

Організація-митного-контролю

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

• застосовувати теоретичні положення при проведенні митного контролю;

• оперувати юридичними поняттями і категоріями;

• застосовувати на практиці норми митного права;

• використовувати теоретичні знання при самостійному поглибленому вивченні проблем організації та здійснення митного контролю.

-- Засвоєти знання:

• Поняття, суб'єкти та об'єкти митного контролю.

• Принципи проведення митного контролю.

• Система управління ризиками в митному контролі.

• Окремі загальні положення про митний контроль.

• Зони митного контролю.

• Форми проведення митного контролю.

• Митна перевірка.

• Організація митної експертизи.

• Особливості проведення митного контролю у відношенні об'єктів інтелектуальної власності та валюти.

При вивченні курсу доцільним є використання форм та методів контролю і оцінки результатів навчання:

• експертна оцінка по виступів з доповідями;

• інтерпретація результатів спостереження щодо виконання завдань, запропонованих викладачем в якості самостійної роботи;

• експертна оцінка по вивченню теоретичного матеріалу студентами;

• інтерпретація результатів спостереження за діяльністю учнів у процесі проведення дискусії.

митний-контроль

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Єрошенко С.С., Малишенко Ю.В., Смірнов С.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Організація митного контролю» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!