Роздрукувати сторінку

Аграрна політика, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Аграрна політика» – навчальний предмет, що вивчається студентами, на якому засвоюються теоретичні засади аграрного розвиту а політики, а також основні напрямки їх розвитку.

Поняття аграрна політика має велику кількість визначень, саме науковці та історики досліджували це питання.

Аграрна-політика

Основним та більш конкретним визначення аграрної політики є – навчальна дисципліна, що дає можливість опанувати та здобути необхідні знання в сфері сільського господарства, а також вивчити основне законодавство на основі, якого здійснюється аграрна політика.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають під час реалізації аграрної політики.

Дердавна-аграрна-політика

Мета дисципліни "Аграрна політика" – розвинути у студентів новітнє економічне мислення в умовах ринкової економіки, збагатити їх знання щодо практичного вживання теоретичних й методологічних засад формування і виконання аграрної політики держави, навчити здійснювати оцінку її ефективність й аргументувати вибір тих або інших заходів державного регулювання.

Головними завданнями вивчення дисципліни "Аграрна політика" є:

- здобути базові знання щодо економічної сутності, характеру та центральних структур аграрної політики;

- здійснювати аналіз ефективність роботи державних органів й інститутів аграрної політики, застосовуючи різноманітні ринково–політичні інструменти;

- здійснювати оцінку окремих заходів фінансово–кредитної, податкової, цінової політики в аграрному секторі, а також аграрно–соціальній й аграрно–екологічній політиці держави;

- розбиратися в особливостях формування аграрної політики у країнах із різним ступенем соціального та економічного розвитку, визначати аграрну політику окремих країн та блоків.

Завдання-аграрної-політики

Вивчення навчальної дисципліни "Аграрна політика" допоможе підвищити рівень загальноекономічної підготовки спеціалістів, розвитку у них навичок науково – аналітичного опрацювання проблем аграрного сектору з точки зору загальнодержавних інтересів й інтересів сільськогосподарських виробників, дає перспективу вивчити теоретичні підходи до розробки й здійснення комплексу заходів щодо регулювання та сприяння аграрного сектору, з іншого – дає основи усвідомити та зробити оцінку практичних дій державних структур на визначеному історичному етапі життя країни.

Аграрна-політика-це

Діяльність ринкового середовища в аграрному секторі вимагає підготовки спеціалістів з широким економічним світоглядом, які вміли б швидко та оперативно розв'язувати центральні проблеми агропромислового виробництва на підставах ринкових відносин. Одночасно з тим у ринковій економіці України зростає роль державно регулювання сільськогосподарського виробництва й агробізнесу загалом, виявляється в аграрній політиці держави. Саме тому для підготовки досвідчених спеціалістів у сфері агропромислового комплексу потрібно надати їм абсолютне розуміння аграрної політики, сформувавши сучасні й ґрунтовні знання щодо теоретичних підходів до її формування й практичних планів виконання.

Історія дисципліни барк початок з кінця 19 століття. Саме тоді почали формуватися відносин у сфері аграрної політики.

Об'єкт-аграрної-політики

Велика кількість вчених слідкують за розвитком аграрної політики та видають свої мелодичні посібники, підручники, пишуть наукові статті. Серед них такі вчені та науковці: Хоружний М. Й., Струкевич О. К., Погрібний О. О., Андрійчук В. Г.

Отже, аграрна політика один з необхідних предметів під час навчання за юридичним профілем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!