Роздрукувати сторінку

Логістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Термін "логістика" має грецьке походження і означає мистецтво обчислення. Протягом тривалого часу логістика вважалася спеціальною військовою наукою, яка вивчає питання раціонального управління переміщенням і постачанням військ. Наукові основи військової логістики були вперше розроблені в кінці XVIII - початку XIX століть швейцарським вченим А. А. Жоміні.

Під час другої світової війни в США і Великобританії було розроблено велику кількість логістичних задач оптимізаційного характеру.

1946 р. - відомий американський учений Оскар Моргенштерн вперше опублікував дані про те, що методи військової логістики носять універсальний характер і можуть використовуватися для вирішення народно-господарських завдань. З цього моменту логістику починають вивчати фахівці з економіки і управління.

1972 р. - логістика була визначена як універсальна наука, яка вивчає питання раціонального управління потоками будь-якого типу. Незважаючи на заявлену універсальність, основна частина логістичних досліджень здійснюється в сфері управління матеріальними потоками.

Логістика

Предмет логістики як науки - матеріальні потоки, інформаційні потоки, енергетичні потоки.

Логістика займається вивченням перетворення потоків та управлінням перетворенням потоків.

Логістика - це наука про управління перетворенням матеріальних, інформаційних, енергетичних потоків (у сфері матеріального виробництва і обігу).

Можна виділити дві основні цілі логістики:

1. Підвищення ефективності управління потоками.

2. Задоволення попитів (або іншої цільової функції).

Таким чином, основним завданням логістики на сучасному етапі є повне і своєчасне забезпечення потреб споживачів з мінімальними витратами.

Дисципліна «Логістика» викладається виходячи з необхідності забезпечення необхідного рівня базової підготовки бакалаврів, які навчаються за напрямом «Менеджмент».

Кінцевою метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх бакалаврів теоретичних знань і практичних навичок організації та управління процесами руху матеріальних, інформаційних, фінансових та інших потоків в системі ринкової економіки.

Використання в практичній діяльності організацій отриманих знань дозволить знизити витрати, підвищити продуктивність, поліпшити якість продукції та послуг і, як наслідок, отримати конкурентні переваги на ринку.

Викладання дисципліни будується у відповідності з вимогами, встановленим державним освітнім стандартом вищої професійної освіти.

логістичне-управління

Метою викладання дисципліни «Логістика» є оволодіння принципами і методами логістичного управління організацією, а також навичками прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень в умовах функціонування ринку логістичних послуг.

Основним завданням вивчення дисципліни є реалізація вимог, встановлених державним освітнім стандартом вищої професійної освіти до підготовки бакалаврів менеджменту.

В процесі вивчення дисципліни «Логістика» розглядаються цілі, завдання та функції логістики, а також вітчизняна та зарубіжна практика системи логістичного управління матеріальними потоками.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати:

- теоретичні основи стратегії логістичного управління;

- концепції логістики;

- основні логістичні системи і технології управління потоко-процесами;

- основні тенденції розвитку логістики в Україні і за кордоном;

- зміст ринкового середовища логістики;

б) мати уявлення:

- про економічне, соціальне та інформаційне обґрунтування концепції логістичної діяльності організації;

- про використання логістичних інструментів при освоєнні нових сегментів ринку збуту;

- про застосування комп'ютерних технологій збору, зберігання та оброблення логістичної інформації.

логістичні-послуги

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Джонсон Д.С., Вуд Д.Ф., Вардлоу Д.Л., Мерфі П.Р. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Логістика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!