Роздрукувати сторінку

Банківська справа, як навчальна дисципліна

« Назад

Формування ринкового механізму і необхідність глибоких структурних перетворень у банківській сфері, відновлення роботи фінансових ринків і використання нових технологій в операційній роботі банків неможливо без аналізу і моделювання як окремих банківських продуктів і послуг, так і банківської діяльності як фінансового посередництва.

Мета курсу «Банківська справа» полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними аспектами організації та принципами функціонування банківських установ в умовах розвиненого ринкового господарства, можливостями їх моделювання. Крім того, досвід країн з розвинутою кредитною системою, представлений в даному курсі, є досить важливим для створення ефективного та повноцінного фінансового сектору в Україні.

банківська-діяльність

В ході освоєння дисципліни вирішуються наступні завдання:

- дати студентам особливості сучасної методології і техніки досліджень у галузі банківської справи;

- навчити техніці академічного спілкування та ведення наукової дискусії;

- розвинути комунікаційні та презентаційні навички для ефективного виступу на тему свого дослідження і представлення його результатів;

- ознайомити з прикладами «кращої практики» в області досліджень банківської проблематики теоретичного та емпіричного характеру;

- відпрацювати вміння ефективно користуватися наявними даними.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- вчитися, здобувати нові знання, вміння, у тому числі в області, відмінної від професійної;

- виявляти науковий сутність проблем у професійній області;

- вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу і синтезу;

- оцінювати потребу в ресурсах і планувати їх використання при вирішенні задач у професійній діяльності;

- вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і задач, виділення об'єкта і предмета дослідження, вибір способу і методів дослідження, а також оцінку його якості;

- грамотно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації спілкування;

- критично оцінювати і переосмислювати набутий досвід (власний і чужий) і діяльність;

- здатний здійснювати виробничу або прикладну діяльність у міжнародному середовищі;

- здатний дотримуватися правових та етичних норм в професійній діяльності.

Банківська-справа

До початку вивчення курсу «Банківська справа» передбачається, що студенти розуміються в основах економічної теорії і економетрики, володіють англійською мовою на рівні, що дозволяє їм читати і розуміти академічну літературу з економіки та фінансів. Знання та навички, отримані в ході вивчення дисципліни, є основою і запорукою успішної спеціалізації при вступі в магістратуру, а також при виборі напряму досліджень. Очікується синергетичний ефект від паралельного вивчення цієї дисципліни і дисциплін математичного профілю.

По закінченні курсу «Банківська справа» студенти повинні:

1. Розуміти природу фінансового посередництва та роль банків у цих процесах.

2. Знати систему фінансового сектора, функції кредитно-фінансових інститутів, роль Центрального банку і його основні інструменти.

3. Мати чітке уявлення про банківський менеджмент, банківський облік та взаємозв'язки головних статей балансу, джерелах доходів та витрат банку та методи оцінки його ефективності.

4. Визначати завдання, що вимагають математичного осмислення та інформаційно-аналітичної підтримки.

5. Розуміти можливості рейтингового процесу як міри ризиків і їх моделювання стосовно до регуляторних вимог Базель II.

робота-банку

Свою увагу становленню та розвитку курсу "Банківська справа» приділяли такі науковці: Роуз П.С., Усоскін В.М., Турбанов В.А., Тютюнник В.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно виконати будь-яку роботу за складністю та формою з курсу «Банківська справа» і Ви не маєте як, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!