Роздрукувати сторінку

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку, як навчальна дисципліна

« Назад

Бухгалтерський облік (accountancy) – інформаційна система, що відображає господарські процеси організації, створена в інтересах управління цими процесами. Дане визначення передбачає розкриття цілей (управління), методів їх досягнення, включаючи процедури реалізації (методи) і предмета (господарські процеси).

Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні полягає в інформаційному відображенні господарської роботи організації в періодичному аспекті – як зміна прав та обов'язків (зобов'язань) суб’єктів господарського процесу – і в той же час в економічному – як рух коштів і їх персональних і залучених джерел (капіталів).

бухгалтерський-облік

Бухгалтерський облік в банку проводиться аналогічно бухгалтерському обліку в інших комерційних установах. Однак на відміну від інших комерційних організацій цей облік проводиться не просто щодня окремими операціями, а ще й «підсумовується» кожен день, щоб мати точну інформацію про відповідність активів і пасивів банку.

Мета оволодіння курсу «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку» - навчання студентів теоретичним положенням українських і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, практичним навичкам використання цих стандартів у роботі комерційних банків.

Завдання курсу: вивчення дисципліни повинно забезпечити освоєння студентами концептуальних засад і ролі звітності в системі управління банком, понять і елементів міжнародних і українських стандартів бухгалтерського обліку, придбання практичних навичок оформлення фінансової звітності кредитних організацій відповідно до цих стандартів.

Оволодіння курсу «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку» передує освоєння дисципліни "Правове регулювання банківської діяльності і грошового обігу". Даний предмет сприяє освоєнню наступних дисциплін: "Банківський менеджмент", "Управління фінансами в банку", "Система ризик-менеджменту в комерційному банку", "Міжнародний банківський бізнес".

Бухгалтерський-облік-і-прийняття-рішень-в-банку

У підсумку засвоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатний використовувати для вирішення комунікативних завдань сучасні технічні засоби і інформаційні технології, що дозволяють проводити аналіз і оцінку банківської діяльності за міжнародними вимогами.

1. повинен знати:

- порядок формування та види бухгалтерської звітності;

- зміст стандартів МСФЗ, значущих в банківській діяльності.

2. повинен вміти:

- виявляти особливості оцінки окремих статей банківської звітності;

- орієнтуватися в бухгалтерських документах, у Плані рахунків, а також стандартах бухгалтерського обліку в кредитних організаціях;

- визначати підходи та етапи формування українськими банками фінансової звітності згідно з МСФЗ;

- застосовувати професійне (мотивоване) судження з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

3. повинен володіти:

- аналізу звітності, складеної у форматі МСФЗ.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення, а також знаходження організаційно-управлінських рішень та несення за них відповідальності;

- виконання необхідних для складання економічних розділів планів розрахунків, обґрунтування їх і представлення результатів роботи у відповідності з прийнятими стандартами.

бухгалтерський-облік-в-банку

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Л.В. Усатова, М.С. Сєроштан, Є.В. Арська та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення, допоможе написати курсову роботу чи розрахункову, а також виконати розрахункові роботи та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!