Роздрукувати сторінку

Основи підприємницької діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Основи підприємницької діяльності» введений для вивчення для того, щоб студенти отримували практичні навички з відкриття власної справи, за рішенням завдань поточної підприємницької діяльності, з пошуку нових ідей і ресурсів для розвитку бізнесу.

Робоча програма з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» логічно пов'язана з навчальними дисциплінами та обумовлена необхідністю вишукування резервів розвитку підприємств у сучасних умовах, появою нових ринкових ніш, пов'язаних зі зміною структури попиту, необхідністю розвитку окремих галузей економіки, інноваційних технологій і нових ринків, що дає можливості для формування нових напрямів розвитку бізнесу.

Основи-підприємницької-діяльності

Цілі дисципліни:

1. вивчити сутність підприємницької діяльності, напрями і способи додатка підприємницької ініціативи;

2. ознайомити студентів з формами підприємств, формуванням матеріальних і фінансових ресурсів, інвестиційною і ціновою політикою, ризиком при здійсненні підприємницької діяльності;

3. сформувати уявлення про основи механізму державного регулювання, правові основи діяльності підприємців та етики підприємницької діяльності.

Завдання дисципліни:

1) вивчення сутності підприємництва та підприємницької діяльності;

2) вивчення правових засад, що регулюють підприємницьку діяльність на території України;

3) вивчення особливостей підприємницької діяльності, ризиків, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності;

4) формування знань про процеси управління підприємницькою фірмою, способи підвищення конкурентоспроможності, розвитку підприємницької фірми.

Дисципліна «Основи підприємницької діяльності» відноситься до курсів за вибором варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу.

Освоєння курсу «Основи підприємницької діяльності» здійснюється як через аудиторну (лекції та практичні заняття), так і самостійну роботу студентів.

підприємництво

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

а) загальнокультурні:

- володінням культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;

б) професійні:

- здатність організовувати співпрацю учнів, підтримувати активність та ініціативність, самостійність учнів, їх творчі здатності.

В результаті вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» студент повинен:

-- знати:

- класифікації об'єктів і суб'єктів ПД, якісні та кількісні характеристики діяльності господарюючих суб'єктів;

- функції підприємницької діяльності, види ПД, основні характеристики (особливості) ПД, суб'єкти і об'єкти підприємницького ринку;

- правові основи організації підприємницької діяльності, поняття та види угод у бізнесі, систему державної реєстрації підприємства та ліцензування певних видів діяльності;

- принципи бізнес-планування;

- організаційно-економічний механізм функціонування підприємств;

- види відповідальності у підприємництві.

-- вміти:

- застосовувати на практиці принципи бізнес-планування;

- провести аналіз ефективності підприємницької діяльності.

-- володіти навичками:

- розрахунку основних результуючих показників підприємницької діяльності;

- аналізу ключових параметрів проблемної ситуації для прийняття управлінського рішення.

підприємницька-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ремонтова Т.І., Барроу К., Горфінкель В.Я. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Основи підприємницької діяльності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!